BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Gemensam kraftsamling för barn som flytt

Dela

Kriget i Ukraina har inneburit den största flyktingströmmen inom Europa på lång tid. Mot bakgrund av det kraftsamlar Bris för att öka samhällets förmåga att stötta och möta alla barn med erfarenhet av flykt. Satsningen som pågår under två års tid möjliggörs genom finansiering från Egmont Fonden och Kavlifonden.

Redan under våren intensifierades arbetet för att stötta barn som nyligen flytt till Sverige och Bris kommer nu, tack vare stöd från Egmont Fonden och Kavlifonden, att på bred front kunna stötta barn med erfarenhet av flykt. Den nya satsningen bygger på erfarenheterna från år 2017–2020 då Bris arbetade intensivt med målgruppen barn som flytt.

Det nya handlar bland annat om att Bris nu kostnadsfritt kan utbilda professionella, som möter barn som flytt, i metoden Teaching Recovery Techniques, TRT. Det är en gruppintervention som riktar sig till barn med traumasymptom efter krig och flykt och som hjälper barn att hantera symptomen. Bris kommer även att stötta barn enskilt och hålla stödgrupper, samt arbeta med föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige i syfte att stötta barn genom att stärka föräldrarna.

– Att fly till ett nytt land är en påfrestning för hela familjen. För barn som flytt kan utsattheten få konsekvenser långt efteråt i form av svårigheter i skolan, i relationer till föräldrar och vänner samt genom psykisk ohälsa. Det är helt avgörande att det finns ett tillgängligt och anpassat psykosocialt stöd för varje barn och att samhället är rustat för att kunna möta barns behov, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Sedan 2021 driver Bris egna mottagningar på fem orter runt om i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå) där barn fysiskt kan träffa en kurator och få ett fördjupat individuellt stöd samt ta del av olika typer av gruppstöd. Genom Brismottagningarna och de tidigare erfarenheterna har Bris både infrastrukturen och kunskapen för att kunna hjälpa barn och familjer som behövt fly.

­– Förutom möjligheten att stötta barn direkt har Bris ett stort nätverk av professionella som i sitt dagliga arbete möter barn och familjer som flytt. Genom att utbilda professionella som möter målgruppen skapas förutsättningar för att nå så många barn som möjligt, säger Magnus Jägerskog.

– Barn och deras familjer är särskilt utsatta under flykt och ankomst till ett nytt land. Barnens liv präglas av stor osäkerhet och deras föräldrar är ofta själva i kris och kan ha svårt att tillgodose barnens behov. Vi är glada över att stötta Bris då vi vill bidra till att det finns tillgängligt och anpassat psykosocialt stöd för varje enskilt barn, och att samhället är rustat för att möta barns behov, säger Henriette Christiansen, vd med ansvar för Egmont Fondens allmännyttiga aktiviteter.

– Vi på Kavlifonden är glada över att kunna bidra till det viktiga arbete Bris gör för barn med flyktingerfarenhet. Att stärka barn och ungas psykiska hälsa är en huvudprioritering i Kavlifondens tilldelningar och vi ser fram emot att följa detta arbete för att ge ännu fler barn och unga det stöd de behöver. Som ägare av Kavli Sverige är det en stor glädje att kunna ge tillbaka till det svenska samhället genom stödet till Bris, säger tilldelningsansvarig för Kavlifonden i Sverige, Guro Hjetland Sundsby.

Egmont Fonden och Kavlifonden bidrar sammantaget med närmare 6 miljoner kronor i finansiellt stöd. Målet med satsningen är även, förutom att direkt och indirekt genom vuxna stötta barn i behov av stöd, att bidra till ökad kunskap om livsvillkoren och stödbehoven hos barn som flytt.

Läs mer om Teaching Recovery Techniques och Föräldraskap i Sverige.

Mer om Egmont Fonden - Egmont Fonden är en allmännyttig, affärsdrivande stiftelse som stöttar barn och unga i utsatta situationer. Läs mer här: https://www.egmontfonden.dk/

Mer om Kavlifonden - Kavlifonden är en norsk stiftelse som är ensam ägare till Kavli Sverige. Kavlifonden delar varje år ut hela vinsten från Kavli till goda ändamål. Läs mer här: https://www.kavli.se/kavlifonden

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum