Linköpings kommun

Gemensam strategi för att underlätta elevers val

Dela

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stötta elever i deras val av utbildning och framtida yrke. Linköpings kommun ska nu ta fram en strategi som är gemensam för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskolorna.

Studie- och yrkesvägledningen ska ge en allsidig bild av arbetslivet genom att skolan har väl utvecklade kontakter med samhälle, företag och arbetsliv. Den ska ge stöd så att eleverna kan göra individuella och välgrundade studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen har också en viktig roll för att alla elever ska få en bra och likvärdig övergång mellan grundskola/grundsärskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola.

- Vi måste ha en mer sammanhållen studie- och yrkesvägledning som hjälper våra unga att göra informerade val. Vi ser hur kraven utifrån ökar och därför är det viktigt att vi nu ser över studie- och yrkesvägledningen i Linköpings kommun, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Det finns många val från förskola till färdig gymnasieexamen. Inte mist gymnasievalet har blivit allt mer komplext. Det finns 18 högskoleförberedande- och yrkesprogram att välja mellan med mängder av inriktningar. Därtill finns fem introduktionsprogram och ett antal riksrekryterande utbildningar. För att eleverna ska göra hållbara, och kanske otraditionella val, behövs en stärkt studie- och yrkesvägledning. En vägledning som är tillgänglig och likvärdig för alla elever är viktigt både för de enskilda eleverna och för samhället, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden.

Det finns idag en strategi för studie-och yrkesvägledning för grundskola och grundsärskola samt en strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning. Vid sina respektive sammanträden på torsdag ger barn- och ungdomsnämnden respektive bildningsnämnden utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en gemensam strategi. Strategin ska innehålla tydligt formulerade mål och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas och utvärderas.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum