Svenska kyrkan

Gemensamt tack till påve Franciskus i Rom

Dela

Onsdagen den 14 juni träffar ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius påve Franciskus i Rom för att gemensamt tacka för påvens engagemang och närvaro i Lund och Malmö i höstas.

På onsdag tackar biskop Anders Arborelius och ärkebiskop Antje Jackelén påve Franciskus för engagemang och närvaro i Lund och Malmö i höstas. Foto: Mikael Stjernberg
 

Ärkebiskop Antje Jackelén och biskopen för Stockholms katolska stift, den blivande kardinalen Anders Arborelius, möter påve Franciskus i samband med generalaudiensen kl. 10.30 onsdagen den 14 juni. Då kommer Svenska kyrkan tillsammans med Stockholms katolska stift att tacka påve Franciskus för engagemang och närvaro i Lund och Malmö under det gemensamma luthersk-katolska uppmärksammandet av reformationsminnet i höstas.

Antje Jackelén och Anders Arborelius överlämnar tillsammans ett minne till påven i form av en ikon gjord av Lars Gerdmar – en av Nordens mest kända ikonmålare, som också kommer att närvara vid överlämnandet. Ikonen är målad speciellt för påve Franciskus. Ikonens motiv är den helige Franciskus av Assisi, ett helgon som lyfte fram naturens och djurens betydelse och för vilken solidaritet med de minsta i samhället var viktigt.

– Den helige Franciskus har genom sin kärlek till den fattige Kristus, till de fattiga och till skapelsen blivit en nyckelfigur i den ekumeniska dialogen, säger biskop Anders Arborelius.

Det var den 31 oktober förra året som påven tillsammans med ledningen för Lutherska världsförbundet besökte Sverige med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammade 500-års minnet av reformationen. Det historiska mötet, med temat Från konflikt till gemenskap: Tillsammans i hoppet, var frukten av en flera decennier lång dialogprocess mellan Vatikanen och Lutherska världsförbundet. Under mötet uppmärksammandes fem ekumeniska imperativ som man nu arbetar med runt om i världen för att förverkliga

– Den internationellt mycket uppmärksammade Joint Commemoration i Lund fortsätter att bära frukt: tacksamhet, hopp, och uppgörelse med fördomar och splittring. Energin från Lund inspirerar lutheraner och katoliker i hela världen att fortsätta vägen från konflikt till gemenskap, säger ärkebiskop Antje Jackelén. 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum