Installatörsföretagen

Gemensamt uttalande: så minskar vi störningarna av corona i bygg- och installationsprojekt

Dela

Fortsätt kommunicera, var tydlig och försök hitta lösningar i samförstånd. Det är några av de uppmaningar som Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen idag ger till parter i gemensamma projekt, för att mildra effekterna av coronaviruset.

I den speciella situation som råder med anledning av coronaviruset är det viktigt att projekt fortsätter att fungera. För att lyckas behövs ett samarbete mellan parterna präglat av öppenhet och konstruktiv anda. Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen har i ett gemensamt uttalande lyft grundläggande utgångspunkter för entreprenadrättsliga frågor med anledning av coronaviruset.

Byggbranschen har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna återstarta efter coronakrisen. Nu är det viktigt att alla parter arbetar gemensamt för att göra det bästa i en svår situation. Goda relationer prövas i svåra tider. Vi vill verka för att lösa problem och tuffa situationer på ett bra sätt, såväl under kriser som efter dem. Vårt gemensamma uttalande visar att vi alla tar ansvar tillsammans, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Vid störningar orsakade av coronaviruset uppmanas berörda parter att kommunicera kring avvikelser med varandra och tydligt beskriva vilken konkret påverkan som avvikelserna kan få i det enskilda projektet.

Vårt mål är att hålla produktionen igång i största möjliga utsträckning, men just nu kan vi råka ut för störningar som vi inte alls kan påverka gällande materialleverens. Därför är det viktigt att alla aktörer förstår varandra under pandemin, och visar gemensam respekt för de problem som kan uppstå. Samtidigt är det grundläggande att vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Alla aktörer behöver ta sitt samhällsansvar och följa, inte bara tvingande föreskrifter, utan även relevanta myndigheters allmänna råd och rekommendationer. Det har vi nu gjort för vår bransch, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Det är bra för alla parter att vara uppdaterade om hur projekten, framdriften och organisationen påverkas av coronaviruset. Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen uppmanar parterna att lyssna och försöka hitta lösningar i samförstånd.

Det är viktigt med transparens tidigt i processerna. Allt för att förenkla samverkan, men också för att skapa bättre förutsättningar för projekten som helhet. Vi vill ju att coronaviruset ska påverka alla inom sektorn så lite som möjligt, därför gäller det nu att försöka förekomma istället för att förekommas, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Läs hela uppmaningen här

För mer information, kontakta:

Catharina Elmsäter-Svärd, cathis@byggforetagen.se, vd Byggföretagen

Ola Månsson, ola.mansson@installatorsforetagen.se, vd Installatörsföretagen

Tommy Lenberg, tommy.lenberg@byggherre.se, vd Byggherrarna.

Nyckelord

Dokument

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.installatorsforetagen.se/

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

Ny granskning: Felaktiga solcellsinstallationer vanliga1.6.2020 07:37:46 CESTPressmeddelande

I stort sett varje installerad solcellsanläggning uppvisade brister vid en kartläggning som forskningsinstitutet Rise genomfört. Det rapporterade SVT Plus nyligen. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen kan bekräfta problematiken med oseriösa aktörer och allmänfarliga installationer. Detta trots tydligt regelverk. Solcellsinstallationer får enbart utföras av elinstallationsföretag.

Mitt i coronakrisen – Installatörsföretagen och Elektrikerna tänder upp samhället igen!24.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet startade för några år sedan projektet Upplyst – en gemensam satsning för att öka jämställdheten i elbranschen. Nu, mitt i coronakrisen, utvecklar parterna projektet och lanserar en kampanj för att välkomna ung arbetskraft till branschen och visa på de arbetstillfällen som finns. Trots en pandemi skapar Installatörsföretagen och Elektrikerna hopp och tänder upp samhället igen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum