Installatörsföretagen

Gemensamt uttalande: så minskar vi störningarna av corona i bygg- och installationsprojekt

Dela

Fortsätt kommunicera, var tydlig och försök hitta lösningar i samförstånd. Det är några av de uppmaningar som Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen idag ger till parter i gemensamma projekt, för att mildra effekterna av coronaviruset.

I den speciella situation som råder med anledning av coronaviruset är det viktigt att projekt fortsätter att fungera. För att lyckas behövs ett samarbete mellan parterna präglat av öppenhet och konstruktiv anda. Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen har i ett gemensamt uttalande lyft grundläggande utgångspunkter för entreprenadrättsliga frågor med anledning av coronaviruset.

Byggbranschen har en avgörande betydelse för att Sverige ska kunna återstarta efter coronakrisen. Nu är det viktigt att alla parter arbetar gemensamt för att göra det bästa i en svår situation. Goda relationer prövas i svåra tider. Vi vill verka för att lösa problem och tuffa situationer på ett bra sätt, såväl under kriser som efter dem. Vårt gemensamma uttalande visar att vi alla tar ansvar tillsammans, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen.

Vid störningar orsakade av coronaviruset uppmanas berörda parter att kommunicera kring avvikelser med varandra och tydligt beskriva vilken konkret påverkan som avvikelserna kan få i det enskilda projektet.

Vårt mål är att hålla produktionen igång i största möjliga utsträckning, men just nu kan vi råka ut för störningar som vi inte alls kan påverka gällande materialleverens. Därför är det viktigt att alla aktörer förstår varandra under pandemin, och visar gemensam respekt för de problem som kan uppstå. Samtidigt är det grundläggande att vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Alla aktörer behöver ta sitt samhällsansvar och följa, inte bara tvingande föreskrifter, utan även relevanta myndigheters allmänna råd och rekommendationer. Det har vi nu gjort för vår bransch, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Det är bra för alla parter att vara uppdaterade om hur projekten, framdriften och organisationen påverkas av coronaviruset. Byggherrarna, Byggföretagen och Installatörsföretagen uppmanar parterna att lyssna och försöka hitta lösningar i samförstånd.

Det är viktigt med transparens tidigt i processerna. Allt för att förenkla samverkan, men också för att skapa bättre förutsättningar för projekten som helhet. Vi vill ju att coronaviruset ska påverka alla inom sektorn så lite som möjligt, därför gäller det nu att försöka förekomma istället för att förekommas, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.

Läs hela uppmaningen här

För mer information, kontakta:

Catharina Elmsäter-Svärd, cathis@byggforetagen.se, vd Byggföretagen

Ola Månsson, ola.mansson@installatorsforetagen.se, vd Installatörsföretagen

Tommy Lenberg, tommy.lenberg@byggherre.se, vd Byggherrarna.

Nyckelord

Dokument

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.installatorsforetagen.se/

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

Mitt i coronakrisen – Installatörsföretagen och Elektrikerna tänder upp samhället igen!24.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet startade för några år sedan projektet Upplyst – en gemensam satsning för att öka jämställdheten i elbranschen. Nu, mitt i coronakrisen, utvecklar parterna projektet och lanserar en kampanj för att välkomna ung arbetskraft till branschen och visa på de arbetstillfällen som finns. Trots en pandemi skapar Installatörsföretagen och Elektrikerna hopp och tänder upp samhället igen.

Vägen till ett lyckat arbete i kök och bad: Branschen sammanfattar vad som krävs!21.11.2019 11:10:00 CETPressmeddelande

Varje år sker vattenskador i Sverige för ca 10 miljarder kronor vilket motsvarar ca 27 miljoner* per dag. En stor del av dessa går att undvika om bad och kök byggs och renoveras enligt de regelverk som finns. Därför har försäkringsbolagen och branschorganisationerna för första gången gått samman och gett ut en tydlig och lättfattlig broschyr som enkelt förklarar vad man ska tänka på och begära av sin hantverkare för att alla regler ska uppfyllas.

Ny webbkurs hjälper installatörer att skapa energismarta företag2.10.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Installatörsföretagen och Energimyndigheten webbkursen Energismart installatör. Kursen lär ut hur installatörer kan agera för att deras kunder ska kunna använda energi på ett smart och hållbart sätt. Installatörer har en nyckelroll om Sverige ska klara klimatomställningen, där målet är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att lyckas med det krävs ny teknik som minskar energiåtgången genom smartare användning av energi, ljus, luft, vatten, värme och kyla. Men hur går det egentligen till att energieffektivisera som installatör, när det oftast är kunden som bestämmer vad den vill ha och vad det får kosta? - Den här kursen hjälper dig som installatör i kontakten med kunder och kan bidra till att ditt företag utvecklas till ett energitjänsteföretag på sikt. Vår bransch unika kunskaper om energieffektiva val är något som kunderna har stor nytta av när de ser över sin energianvändning, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum