Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Genom utbildning gör Teleborg centrum-skolan och Ryssbygymnasiet miljön tryggare för unga hbtq-personer.

Dela

30 och 31/10 håller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF föredrag och workshops för skolpersonal på Teleborg centrum skolan och Ryssbygymnasiet för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.

Föreläsningarna i Växjö och Ryssby är en del en större utbildningssatsning där myndigheten besöker skolor runt om Sverige för att utbilda utifrån metodmaterialet Öppna skolan. MUCFs insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer ingår i MUCF:s ungdomspolitiska uppdrag från regeringen.

-      Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt och mår därför sämre. Så får det helt enkelt inte vara. Alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga skolan, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste 10 åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.

Vi ser genomgående att vuxnas agerande i skolan har stor, ibland livsavgörande, betydelse för unga hbtq-personer. Det finns mycket skolpersonalen kan göra för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för alla unga. Vi bidrar med stödmaterial, föreläsningar och workshops där vi stödjer skolorna i deras arbete, säger Malte Sundberg, projektledare.

Fakta om MUCF och våra hbtq-uppdrag

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag från regeringen att främja en trygg och inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homofobi, bifobi och transfobi i skolan.
  • MUCF fick uppdraget 2014. Det pågår till 2019.
  • I uppdraget genomför myndigheten gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan.
  • Läs mer om unga hbtq-personers levnadsvillkor: https://www.mucf.se/hbtq

- Vi ser ett engagemang bland många inom skolan i att arbeta med dessa frågor. Det som saknas är oftast rätt verktyg för att arbeta konkret på ett bra sätt. Därför är vi glada att regeringen har valt att satsa på kompetensutveckling av skolpersonal genom detta uppdrag, avslutar Lena Nyberg

 

För frågor gällande utbildningen på plats:

Emelie Mire Åsell

Mail: emelie.mire.asell@mucf.se eller telefon 08-566 219 74

För mer information kontakta Johnny Lindqvist, kommunikationschef på telefon 0704 55 14 30 eller via johnny.lindqvist@mucf.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08:36Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum