Umeå kommun

Genomfartsförbud på prov längs vägen förbi hållplats Universum

Dela

Lokaltrafiken i Umeå - Ultra - har problem med framkomligheten genom universitetsområdet. Från och med september och ett år framåt införs därför ett genomfartsförbud för motorfordonstrafik, med undantag av moped klass 1. Förbudet gäller under dagtid på vardagar och omfattar en begränsad del av Petrus Laestadius väg. - Genom detta vill vi skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken och göra området säkrare för fotgängare och cyklister, förklarar Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Umeå kommun.

Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.
Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.

I går tog tekniska nämnden beslut om att införa ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg. Med detta vill nämnden se om det ger bättre framkomlighet och en säkrare trafikmiljö, i linje med det kollektivtrafikprogram som kommunfullmäktige antog i oktober 2021.

- Dessutom är klimat- och miljöaspekterna viktiga. Vi måste ge kollektivtrafiken starkare konkurrenskraft och förbättrade förutsättningar till utveckling. Det här beslutet är ett led i det, säger Lena Karlsson-Engman, tekniska nämndens ordförande (S).

Gäller vardagar klockan 07 till 18

Begränsningen för motorfordonstrafik gäller vardagar mellan klockan 07 och 18, från september i år och ett år framåt. Moped klass 1 exkluderas från begränsningen. Sträckan som omfattas är den del av Petrus Laestadius väg som ligger mellan Universitetsvägen och Köksvägen.

Busstrafiken på sträckan är omfattande och flera av Umeås största busslinjer passerar hållplats Universum. Under morgon- och eftermiddagsrusningen är framkomligheten begränsad med många privatbilister längs vägen, vilket skapar köer och förseningar. Det rör sig också många oskyddade trafikanter – fotgängare och cyklister – i området.

Parkeringsytor fortsatt tillgängliga

Genomfartsförbudet utformas på det sättet att befintliga parkeringsytor längs sträckan och på universitetsområdet som helhet blir fortsatt tillgängliga. Det krävs heller inte några ombyggnationer av infrastrukturen i området, vilket gör åtgärden kostnadseffektiv.

Region Västerbotten samt Umeå universitet är positiva till testet och för kollektivtrafiken innebär åtgärden att fler får möjlighet att resa hållbart.

- Vi har varit tvungna att förlänga restiderna genom området på grund av alla bilköer. Tack vare genomfartsförbudet kan vi minska restiderna och förhoppningsvis fortsätta att öka resandet med Umeås kollektivtrafik, förklarar Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef på Umeå kommun.

Utvärderas nästa höst

I augusti nästa år utvärderas testet genom analys av bland annat trafikmätningar, mätning av körtid och uppföljning av skadestatistik. Därefter fattas beslut om att avsluta, förlänga eller permanenta åtgärden.

Busslinjer som passerar hållplats Universum:
Ultras linjer 2, 5, 8, 9, 72, 75 samt Länstrafikens 118, 179

Fordon som passerar Petrus Laestadius väg ett vardagsdygn:
6 500 stycken, vilket gör sträckan till en av de mer trafikerade i östra Umeå

Mer information 

Lena Karlsson Engman (S) 
tekniska nämndens ordförande 
070-296 12 32 

Anna-Karin Sjölander 
tekniska nämndens vice ordförande (C) 
070-214 10 20 

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
090-16 13 85

Fredrik Forsell
kollektivtrafikchef
070-632 77 51

Kontakter

Bilder

Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.
Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.
Ladda ned bild
Alternativt utsnitt: Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.
Alternativt utsnitt: Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.
Ladda ned bild
Lena Karlsson-Engman, tekniska nämndens ordförande (S).
Lena Karlsson-Engman, tekniska nämndens ordförande (S).
Ladda ned bild
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.
Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum