Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Genusperspektiv på våldsbejakande extremism

Dela

Kunskap om genusperspektivet inom våldsbejakande extremistiska miljöer är viktigt att ha med sig i det förebyggande arbetet. Genom att veta mer om maskulinitets- och femininitetsnormer kan vi bättre förstå rörelsernas utveckling, inre dynamik, tjejers och killars vägar in i miljöerna, samt arbeta förebyggande.

ung och extrem hemsidan
ung och extrem hemsidan

Idag, 30 september 2016, rapporterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetet med uppdraget kring genusperspektiv på våldsbejakande extremism.

MUCF har tillsammans med tre skribenter, som alla har bred kunskap om de olika extremismmiljöerna, tagit fram tre kunskapsrapporter som beskriver genus- och ungdomsperspektivet inom den våldsbejakande vänsterextrema och högerextrema miljön samt inom den våldsbejakande islamistiska extremismmiljön. Myndigheten har också tagit fram skriften Främmande är skrämmande som lyfter ungas egna röster om våldsbejakande extremism, samt producerat tre podcasts där de tre skribenterna samtalar om sina respektive kunskapssammanställningar.

– Kunskap om genusperspektivet är viktig eftersom vi ser att extremismmiljöerna anspelar på olika ideal för killar och tjejer och vi ser att konstruktioner av manlighet och kvinnlighet har betydelse för våldsbejakande extremism. Lika viktigt som ett genusperspektiv är ungdomsperspektivet. Genom att lyssna till unga kan organisationer och offentliga verksamheter utforma bättre förebyggande insatser riktade till unga, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Här hittar du rapporterna och mer information om våldsförebyggande arbete och arbete mot extremism:http://www.mucf.se/arbete-mot-extremism

Vill du veta mer om vad vi har på gång? 
Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden: http://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden 
Du kan prenumerera på våra nyhetsbrev: http://www.mucf.se/nyhetsbrev

Presskontakt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Kinna Brundin tf kommunikationschef som nås via e-post:  kinna.brundin@mucf.se eller  mobiltelefon 070-663 39 18. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

ung och extrem hemsidan
ung och extrem hemsidan
Ladda ned bild
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF i ALMEDALEN. HELA PROGRAMMET - ALLA SAMARBETEN!29.6.2018 10:37Pressmeddelande

Årets Almedalsvecka närmar sig. Det är mycket roligt och med stolthet som vi presenterar vårt fullspäckade schema. Vi deltar i nästan 20 seminarier och arrangerar 4 egna evenemang som ni gärna får titta extra på. De behandlar angelägna frågor i vår samtid: unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden; unga nyanländas rätt att få information om kropp, hälsa och sexualitet; varför det är viktigt för demokratin att arrangera skolval för elever samt hur föreningslivets villkor skiljer sig åt mellan storstad och landsbygd. MUCF är också inbjudna att delta i många andra spännande seminarier, till exempel hos Nordiska Ministerrådet, Ideella trädgården, Sveriges Skolledarförbund, ABF, SKL, Utbildningsradion, Maskrosbarn, FUB, SKB, PwC, Polismyndigheten, Fryshuset och 1,6-miljonerklubben.

Almedalen 2018: Hur funkar sex och relationer i mitt nya land? Unga nyanlända får stöd på Youmo.se.26.6.2018 13:00Pressmeddelande

Hur fungerar sex, kärlek och jämställdhet i Sverige? Hur kan unga nyanlända få den kunskap de har rätt till, stöd till att bearbeta trauma och lära sig bygga meningsfulla relationer i ett land med nya sociala koder? I Almedalen bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till paneldebatt och workshop om den populära webbplatsen Youmo.se.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum