Socialdemokraterna Haninge

Giftfri förskola Haninge ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott på besök

Dela

På tisdagen besökte Åsa Westlund (S) ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott Segelkobbens förskola i Haninge för att uppmärksamma kommunens arbete mot gifter i barns vardag.

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda till 2020. Ett av dessa mål är en ”Giftfri miljö” och definieras som ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden…”

Kommunfullmäktige i Haninge har beslutat om en Kemikalieplan - en plan för utfasning av skadliga ämnen med fokus på barn och unga i Haninge kommuns verksamheter.

För att nå målet ”Giftfri miljö” ska användningen av särskilt farliga ämnen upphöra, exempelvis ämnen som är cancerogena och hormonstörande.

Fokus i kommunens arbete med att fasa ut skadliga ämnen ligger på barn och unga och att fasa ut skadliga ämnen framförallt i de inomhusmiljöer de vistas i.

Kommunens kemikalieplan lyfte fram behovet av:

Ett relativt omfattande inventeringsarbete och utrensning av material som är olämpligt ur kemikaliesynpunkt.

Att säkerställa grundläggande kunskaper om skadliga ämnen och i vilka varor och kemiska produkter dessa ämnen kan förekomma.

Kommunens kemikalieplan fastställde att :

Samtliga nämnder och Tornberget och Haninge Bostäder skulle ta fram handlingsplaner för genomförande av kemikalieplanen.

Hösten 2017 antog Grund- och förskolenämnden en handlingsplan för samtliga skolformer, som utgår från 3 olika nivåer med totalt 22 åtgärder, som alla kräver ett omfattande arbete – både för att genomföra men också fortsätta leva upp till.

Arbetet med kemikalieplanen har implementerats i det ordinarie arbetsmiljöarbetet, för att utgöra en tydlig del av det löpande arbetet som involverar all personal och löpande följs upp.

Vårens arbete inom förskolan:

Handlingplan framtagen på varje förskoleområde och innehållet har gjorts känt bland medarbetare.

Nivå 1 genomförd på alla förskoleavdelningar inom kommunal verksamhet.

Verksamheten säkerställer att nivå 1 efterlevt kontinuerligt och påbörjar steg 2.

Utbildning av pedagoger i materialkunskap.

Vårdnadshavare är involverade i processen med kemikalieplanen.

Vad innebär Nivå 1:

 • Rensa bland icke-leksaker – exempelvis elektronik, byggmaterial, utklädningskläder, vanliga nycklar och riktiga kassakvitton, saker som kan ha använts som leksaker men som innehåller farliga ämnen
 • Rensa bland leksaker – att utifrån gällande leksaksdirektiv rensa ut leksaker som kan bedömas innehålla ämnen som är cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande mm.
 • Skapa rutiner för att hantera hobbymaterial
 • Att främja utevistelse
 • Rutiner för textiler
 • Rutiner för handtvätt
 • Rutiner kring kemiska produkter
 • Se över förbrukningsartiklar för hygienartiklar och rengöring
 • Städrutiner
 • Dålig ventilation ska felanmälas
 • Öka andelen ekologisk mat
 • Välj rätt förbrukningsartiklar i köket
 • Undvik metallkonserver
 • Utbildning av chefer och personal

Arbetet har medfört:

Ökad medvetenhet hos pedagoger, vårdnadshavare och barn då det blivit mer diskussioner om gifter och hållbar utveckling i förskolan – vilket lett till ökad medvetenhet kring återvinning och sortering.

Utökade diskussioner om de globala målen i agenda 2030. Det känns meningsfullt för hela organisationen att så tydligt se att de lokala ansträngningarna kan kopplas till viktiga globala mål.

Nästa steg – Nivå 2

 • Ställ krav vid upphandling och köp rätt vid nya inköp
 • Undvik non-stop beläggning
 • Använd rätt material i köket och till servering
 • Byt ut gamla lekkuddar och möbler
 • Byt ut vilmadrasser och skötbäddar av PVC
 • Ställ krav vid ombyggnad och renovering av lokaler

Nivå 3

 • Inled en dialog kring material på väggar och golv
 • Se över lekutrustning på gårdar

Dokument

Om

Socialdemokraterna Haninge
Socialdemokraterna Haninge
Rudsjöterrassen 3
136 40 Haninge Kommun

070-606 08 53http://socialdemokraternahaninge.se/

Socialdemokraterna i Haninge 

Följ Socialdemokraterna Haninge

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna Haninge

8734 barnfamiljer i Haninge kan få mer tid varandra.29.8.2018 13:16:58 CESTPressmeddelande

Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet för föräldrar, en familjevecka. Den svenska välfärdsmodellen bygger på att det går att kombinera arbete och föräldraskap, bland annat genom en utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring. Socialdemokraterna tar nu ytterligare ett steg och föreslår i sitt valmanifest en extra veckas ledighet att ta ut i samband med skollov, studiedagar eller terminsstart. I Haninge innebär detta att 8734 barnfamiljer kan få mer tid varandra. Så underlättar Socialdemokraterna vardagen för föräldrar som jobbar och ser till att fler kan arbeta heltid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum