Läkemedelsverket

Giftinformationscentralen varnar för Dragon’s Breath

Dela

Giftinformationscentralen har under senaste tiden fått in fall där risk förelegat för allvarliga konsekvenser efter intag av Dragon’s Breath. Det är i första hand ungdomar i tidiga tonåren som köper majsbollar fyllda med flytande kväve som man sedan stoppar i munnen. Konsekvenserna kan bli mycket allvarliga, exempelvis sprucken magsäck och medvetslöshet.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Dragon’s Breath är majsbollar (eller annat poröst livsmedel, beroende på land) som fylls med flytande kväve och sedan säljs i direkt anslutning till detta med syfte att kunden skall ha majsbollen i munnen och stötvis puffa ut kvävgas, därav namnet.

- Vi vill varna framförallt ungdomar i tidiga tonåren, som ser det här på sociala medier. Just nu är det framför allt på Tik-Tok, men det har också förekommit på Instagram. Att stoppa dessa bollar i munnen kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Christin Edmark, överläkare vid Giftinformationscentralen.

Dragon’s Breath kan vara livshotande eftersom flytande kväve snabbt omvandlas till gas och expanderar inne i kroppen, vilket kan ledda till att magsäcken spricker. Om man andas in en större mängd av gasen kan man få syrebrist och bli medvetslös. Man kan också få frostskador i mun och svalg, i andningsvägar och mag/tarm-kanal. Det finns även risk både för att man sväljer bollar med kvarvarande icke förångat kväve, och att man dricker flytande kväve som finns på botten av den plastmugg som bollarna säljs i.

Dragon’s Breath började troligtvis i Asien, och har sedan spridit sig över världen. Fenomenet var som störst i USA sommaren 2018, varvid FDA förbjöd företeelsen. Sedan en tid tillbaka förekommer detta i Sverige. Giftinformationscentralen har blivit kontaktade av sjukvården efter fall där risk förelegat för allvarliga konsekvenser.

Nyckelord

Kontakter

Christin Edmark, överläkare Giftinformationscentralen
Telefon: 070- 230 36 25

Bilder

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

EMA inleder första utredningen av vaccin mot covid-191.10.2020 14:01:33 CESTPressmeddelande

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjar en första utredning av ett vaccin mot covid-19. Ansökan har lämnats in av Astra Zeneca i samarbete med University of Oxford. Granskningen av forskningsdata kommer att ske löpande genom en så kallad ”rolling review”, en av de processer som används för att påskynda bedömningen av läkemedel i en kritisk situation. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller effektivitet.

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum