Region Örebro län

Givande regionalt samarbete får nytt avtal och nytt namn

Dela

En samverkan som kännetecknas av gemensamt ansvarstagande, hög delaktighet, öppenhet och dialog. Det är målsättningen när Region Örebro län förnyar sitt hälso- och sjukvårdssamarbete med övriga regioner i Mälardalen.

I syfte att erbjuda Mellansveriges invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor samverkar Region Örebro län med ett flertal regioner i närområdet. I dagsläget går den aktuella samverkan under benämningen Uppsala-Örebro sjukvårdsregion men det ska det nu bli ändring på. Vid dagens sammanträde fattade regionstyrelsen nämligen beslut om att ställa sig bakom förslaget om att byta namn till Sjukvårdsregion Mellansverige. Vid sammanträdet antogs även ett nytt avtal som från och med årsskiftet ska reglera det framtida samarbetet inom sjukvårdsregionen.

- Vi ser att vi får positiva effekter av att samverka med andra regionorganisationer och vi har därför tecknat ett avtal som avhandlar en hel del olika ämnesområden. Det rör sig till exempel om samarbete inom den högspecialiserade vården, forskningen, kompetensförsörjningen och digitaliseringen, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen.

Vård inom sjukvårdsregionen

För att tydliggöra vad avtalet rymmer kan ett par exempel lyftas. Det handlar bland annat om uppdragsbeskrivningar för de verksamheter som finansieras gemensamt, om avtal som reglerar vården vid universitetssjukhusen samt om avtal som berör vården vid läns- och länsdelssjukhusen.

- Vi är alla inblandade överens om att det ligger ett stort värde i att behovet av sjukvård i de samverkande regionerna tillgodoses inom sjukvårdsregionen och vi har därför tecknat ett avtal som säkerställer detta, säger Andreas Svahn.

Nya samarbeten kan inrättas

Det nu tecknade avtalet ger en grund att stå på inför de kommande årens samarbete men det är inte hugget i sten.

- Det finns goda möjligheter för oss och för de andra regionerna att inrätta nya samverkansområden under avtalsperioden om vi ser att vi har glädje av det, säger Andreas Svahn.

Kontakt

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andreas Svahn
Andreas Svahn
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum