Norrköpings kommun

Glädjande besked för byggandet av ny Femöresbro

Dela

Länsstyrelsen i Östergötland har gett klartecken för Femöresbrons angöring inom byggnadsminnesområdet. Därmed tas ett stort kliv mot att få en ny bro på plats.

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun

Femöresbron över Motala ström är en viktig länk för alla som promenerar, joggar och njuter av de lummiga Åbackarna. I september 2016 stängdes bron av på grund av rostangrepp, och vidare undersökningar visade att bron inte gick att reparera utan behöver bytas ut.

Miljön runt bron är kulturhistoriskt viktig och klassad som byggnadsminnes-område, vilket komplicerat arbetet med att ta fram en ny bro. Inte minst ska den intilliggande Brovaktarstugan värnas, vilket påverkar angöringen av bron på den norra sidan. Detta har medfört att processen för att bygga en ny bro blivit utdragen med flera rättsliga turer.

Enligt länsstyrelsens beslut från den 20 januari 2023 har Norrköpings kommun fått tillstånd att göra ändringar i byggnadsminnesområdet för att kunna angöra bron. Länsstyrelsen har prövat två olika saker: dels hur det norra brofästet påverkar byggnadsminnesområdet och Brovaktarstugan, samt dels hur strandskoningen längs vattnet, som är att likställa med ett fornminne, påverkas av åtgärderna för den nya bron.

– Det här är ett oerhört glädjande besked! Detta betyder att vi kan accelerera arbetet med att få en ny Femöresbro på plats. Bron är viktig för oss Norrköpingsbor och vi är lättade över att kunna få fart i arbetet igen, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under handläggningstiden har kommunen fortsatt arbetet med att ta fram ett förslag på utformning och gestaltning av bron. Uppdraget har varit att konstruera och utforma en bro som både är lik den gamla bron och hanterar platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Målet är att den nya bron ska ta vara på Femöresbrons viktigaste karaktärsdrag, om än i en modern tappning. Bron ska också vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer.

– Våra broar i staden är viktiga och det är många Norrköpingsbor som engagerat sig i Femöresbron. Jag vill passa på att tacka för alla synpunkter som lämnats, det har varit värdefullt, säger Reidar Svedahl  (L) samhällsplaneringsnämndens ordförande.

Med klartecknet från länsstyrelsen läggs nu sista handen vid förslaget på den nya bron som kommer att offentliggöras i närtid.

Nästa steg är att politikerna i samhällsplaneringsnämnden fattar beslut om att gå vidare i processen och starta detaljprojekteringen av den nya bron. Ärendet beräknas behandlas vid nämndens sammanträde den 22 februari. Utifrån nuvarande planeringsförutsättningar kan den nya bron börja användas sommaren 2024.

Kontakt:
Sophia Jarl (M)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0725-83 69 66

Reidar Svedahl (L)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 0706-43 83 33

Johan Smedner
Titel: enhetschef för infrastruktur på Norrköpings kommun
Telefon: 0705-81 34 88

__________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Bilder

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

 Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Nu görs en strategisk utredning av Louis De Geer konsert och kongress1.2.2023 11:48:48 CET | Pressmeddelande

Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB:s uppdrag är att sälja, marknadsföra och utveckla verksamheten i syfte att stärka Norrköping som en attraktiv stad avseende konferenser, kongresser, nöjen och evenemang. Verksamheten har varit mycket framgångsrik genom åren och har en stor positiv potential att utvecklas. Nu kommer en strategisk utredning att genomföras med syfte att se hur anläggningen fortsatt kan utvecklas till en av Sveriges främsta konferens- och nöjesanläggningar och hur detta kan ske genom en kommersiell bas.

Unik satsning på den Östgötska konsten på Norrköpings Konstmuseum1.2.2023 09:59:20 CET | Pressmeddelande

Lördag den 4 februari bjuder Norrköpings Konstmuseum tillsammans med Östgöta Konstförening in allmänheten för att fira och lyfta fram det Östgötska konstlivet. Konstnärerna Louise Johansson Waite och Camilla Akraka tilldelas Östgöta konstförenings stipendier och boken ”Konst är nödvändigt: Konstscen Östergötland” presenteras. Museet är öppet för alla och har fri entré hela dagen och kaféet är öppet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum