Vänsterpartiet Skåne

Glädje och lättnad när BUP blir kvar i regional regi

Dela

Det var på ett extrainsatt möte med regionens Hälso- och Sjukvårdsnämnd nu på morgonen som beslutet fattades: Alliansförslaget att vårdvalsutsätta barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) föll och verksamheten fortsätter i regional regi.

- Det är jättebra! Säger Peter Ahlbom, Vänsterpartiets representant i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi har kämpat för att Alliansen ska lyssna på personalen, patientorganisationerna och facken i frågan och dra tillbaka förslaget. Det gjorde de inte – men nu gick det istället inte igenom. Det är ett glatt besked som ger stor lättnad hos många, både hos personalen och hos de barn och ungdomar som BUP vänder sig till, säger han.

Vänsterpartiet har motsatt sig förslaget om vårdval för psykiatrin från början då man i grunden är oense med Alliansen om lämplighet för vinster i välfärden och risker med vårdvalssystemet. Den regionala rapport som utredde vårdval inom psykiatrin pekade dessutom på tydliga risker för bristande tillgänglighet för patienter, utträngningseffekter av de svårast sjuka och oförutsägbar kostnadsutveckling för regionen. 

- Nu behöver fokus skifta från marknadsutsättning till att fortsätta utveckla verksamheten. Det behövs mer resurser till psykiatrin generellt och ett fokuserat arbete på ökad tillgänglighet, och samverkan med alla aktörer runt barn och unga. Det engagemang och kunskap som personal och fack har är enormt. Det är dags att lyssna på dem, säger Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Nej till förslag om säkerställd jämlik tillgång till vårdcentraler12.2.2020 15:25:58 CETPressmeddelande

Flertalet undersökningar har visat på risker med etableringsfrihet privata vårdcentraler. En av de tydligaste är att etablering främst sker i välmående områden. Det kan drabba områden i Skåne med sämre förutsättningar och högre risk för ohälsa. Vänsterpartiet la därför ett förslag om att kartlägga behoven av offentliga vårdcentraler – men får nej av Primärvårdsnämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum