Svenska institutet för standarder, SIS

Global definition ska sättas för kvinnoägda företag

Dela

Det behövs en ny global definition av kvinnoägda företag för att stötta kvinnors entreprenörskap och därigenom bidra till ökad jämställdhet och minskning av fattigdom. Det har International Trade Centre, ITC, identifierat. ITC har därför, tillsammans med Svenska institutet för standarder, tagit initiativet till ett globalt ISO-arbete för att ta fram en sådan definition.

Målsättningen är att ge en övergripande vägledning till näringslivet, offentlig sektor och internationella initiativ om hur definitionen kan användas med syfte att underlätta kvinnors tillträde till marknader och finansiellt stöd. Projektet visar också på att vi genom vårt medlemskap i ISO kan erbjuda nya arbetssätt som samlar många intressenter globalt, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS.

 Om internationella organisationer ska kunna bidra till att öka kvinnors företagande i världen är det viktigt att definitionen är tydlig och fungerar i alla kontexter, så att rätt personer och organisationer finansieras och heller inte riskerar att utestängas från chans till finansiering, säger Niclas Widell, projektledare, SIS.

Den mest använda definitionen som säger att 51 procent måste vara ägt, styrt eller kontrollerat av en eller flera kvinnor, fungerar inte i alla kontexter och länder. Ibland hindrar den till och med utvecklingen internationella organisationer eller andra som arbetar med att stärka kvinnors företagande siktar mot, till exempel kan den också hindra stöd från manliga investerare.

 Problemen kring detta har lett till att det används en mängd olika definitioner, vilket i sin tur innebär svårigheter, till exempel är det svårt att jämföra data och statistik på området. Och utan bra data är det svårt att styra utvecklingen i önskad riktning, säger Maria Gustafsson, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

ITC och SIS har nu inlett ett globalt arbete inom ISO med att ta fram en så kallad International Workshop Agreement, med titeln ”Definition of a Women-Owned Business and Guidance on its Use”. Definitionen, som kommer att tas fram av experter från ett antal länder runt om i världen, beräknas vara klar under senare hälften av nästa år och tillhandahållas via SIS och ISO:s andra medlemsorganisationer.

Projektet finansieras delvis av Utrikesdepartementet och inkluderar finansiering för deltagande aktörer från utvecklingsländer. Även ISO deltar bland annat med finansiering för deltagande aktörer från utvecklingsländer.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar16.1.2020 08:59:15 CETPressmeddelande

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen10.12.2019 10:30:49 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Växla upp miljöarbetet med ny global standard25.11.2019 10:00:09 CETPressmeddelande

Nu finns en ny ISO-standard som kan användas av företag och organisationer som vill ta sitt miljötänk till en ny nivå. – Allt fler söker information om vilka miljöåtgärder och strategier som är ekonomiskt sunda. Den här standarden ska ge organisationer stöd vid värdering av miljörelaterade kostnader och vinster. Det gäller både deras påverkan på och beroende av miljön, säger Bengt Steen, som via SIS varit med och tagit fram standarden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum