Svenskt Trä

”Global efterfrågan för sågat virke kommer fortsätta att öka”

Dela

Den 21–22 november höll branschorganisationen Svenskt Trä sitt årliga marknadsevent i Karlstad. En generell slutsats från eftermiddagens internationella marknadsavsnitt var att tidigare underskott på trävaror nu i det korta perspektivet återgått till en mer normal balans mellan utbud och efterfrågan. Trots internationell instabilitet bedöms global efterfrågan på trävaror fortsätta att öka under kommande år då behovet av att bygga hållbart växer.

Under årets upplaga av Trämarknaden i Karlstad diskuterades dels nordisk bygghandel, dels internationell marknad med fokus på Kina, USA och Mellanöstern och Nordafrika.

Kina - en för Sverige växande exportmarknad
Kina har utvecklats från fattigt isolerat jordbruksland till global tillverkningsmarknad och är idag världens största handelsnation och världens näst största ekonomi. Ola Wong, journalist och Kinaexpert, gav en omfattande presentation om marknaden i Kina.

- Kinas Belt and Road Initiativ, BRI, gör att Kina nu kontrollerar en tiondel av Europas hamnkapacitet. Genom BRI håller kinesiska bolag på att rita om kartan för världshandel och politiskt inflytande, sa Ola Wong.

Samtidigt som Kina får allt större inflytande över global handel menar Mathias Fridholm från SCA Wood att Kina i det långa loppet strävar efter att bli helt oberoende av import, men att detta inte kommer att ske inom överskådlig framtid.

- Behovet av import av trä för såväl byggande som inredning kommer sannolikt att fortsätta att öka de närmaste åren och därmed blir Kina en allt viktigare marknad för europeiska sågverk, summerade Mathias Fridholm.

Mellanöstern och Nordafrika – tillverkning av interiörprodukter är det största marknadssegmentet för svensk furu
Marknadsläget i Mellanöstern och Nordafrika är tvetydigt. I Egypten är det politiska läget stabilt, dock ökar konkurrensen för exportörerna när alternativa marknader för lågkvalitetsvirke är begränsade. I Saudi Arabien är det politiska läget däremot något mer instabilt vilket har stor påverkan på tillväxten.

Trots oroligheter står Mellanöstern- och Nordafrikaregionen för 20 % av Sveriges totala trävaruexport och hela 50 % av exporten av sågad furu. Den största marknaden för svensk furu i Egypten är tillverkning av dörrar, fönster och möbler där ungefär 2,5 – 3 miljoner kubikmeter används varje år.

- Egypten är Sveriges näst största marknad för export av sågat virke och förväntas ha en tillväxt på 5 – 6 % kommande år, sa Ulf Gabrielsson, vd på UNI4 marketing AB.

Även Algeriets tillväxt förväntas öka med 3 % kommande år, då marknaden nyligen återhämtat sig efter ett importstopp till följd av nya importkrav. I Algeriet fortsätter det statliga byggprogrammet av lägenheter och en, om än så långsam, industrialisering av träindustrisektorn sker.

USA - världens största marknad
USA är världens största marknad och landet står för 23 % av den globala konsumtionen av barrträ. Idag är det 2 – 3 % av svensk export som går till USA och siffran stiger.

- Med begränsad import från Kanada är USA, och kommer att fortsätta vara, i behov av europeiskt trä, sa Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Sampsa Auvinen, Chairman of the European Organisation of the Sawmill Industry (EOS), avslutade marknadsavsnittet med en överblick över den europeiska sågverksindustrin.

- Efterfrågan för trävaror fortsätter att växa och europeisk ekonomi är stark, konstaterade Sampsa Auvinen.

Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, summerade och menar att trävarumarknaden nu ser ut att gå in i en lugnare period.

- Efterfrågan på trävaror bedöms dock fortsätta att öka även under kommande år. Inte minst är behovet av byggande stort och trä tar marknadsandelar på flera stora marknader, avslutade Mikael Eliasson.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
+46 8 762 72 01, mikael.eliasson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Nyckelord

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Bygga med trä, både för klimat och affärsnytta – vem tar stafettpinnen?14.5.2019 13:55:57 CESTPressmeddelande

Klimatpolitiska rådet har precis kommit med en nedslående rapport och vi vet också att byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men det finns byggaktörer som går mot strömmen och tar hänsyn till klimatet i sin affär. Först ut av de stora byggentreprenörerna är Veidekke som genom sin satsning ”Region trä” leder förändringen i branschen mot mindre klimatavtryck.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum