DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Glöm inte bort oss inför valet!”

Dela

Nu kör vi igen! Valrörelsen drar igång. -Tyvärr ser det ut som om vi med funktionsnedsättning återigen glöms bort inför valet, säger DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo.

Gång på gång glöms vi bort. Att vi finns, människor med olika funktionsnedsättningar, verkar fortfarande inte vara någon självklarhet i Sverige år 2022.

-I samband med invasionen av Ukraina rapporterades det tydligt om den särskilda utsattheten för människor med nedsatt rörelseförmåga. Både att det är omöjligt att komma ner i ett skyddsrum med rullstol och att många flyktingar har en funktionsnedsättning, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

-Men inför valrörelsen verkar vi och vårt perspektiv återigen glömmas bort. Till exempel DN:s stora valkompass har ingen fråga som berör våra rättigheter, säger Åsa Strahlemo. Varför är det så svårt att minnas att människor har olika förutsättningar?

Inför höstens val är DHR:s viktigaste frågor:

o Inga avgifter på hjälpmedel! Rullstolar, rullatorer och liknande ska vara avgiftsfria i alla regioner och kommuner, inklusive utprovning av hjälpmedel.

o Avskaffa de orimliga tidsbegränsningarna i beslut om samhälleliga stödinsatser. Beslut ska fattas tillsvidare om till exempel personlig assistans och hemtjänst. I de fall där en människas funktionsnedsättning uppenbarligen inte kommer förändras, ska den enskilda inte utsättas för nya prövningar och utvärderingar. Detta går emot både FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och målen i Agenda 2030 som Sverige skrivit under.

Vi vill också skapa diskussion om hur inkluderande den demokratiska processen egentligen är. Detta gör vi bland annat genom inventering av valstugor. Lokalavdelningar och distrikt har fått checklistor för valstugor samt tumstockar utskickade och kan mäta och värdera tillgängligheten i och runt valstugorna.

Kontakta gärna ordförande Åsa Strahlemo, tel: 086858029 eller 0705088029

Bifogas: Foto på Åsa Strahlemo samt affisch med valtema.

Fakta: DHR:s valkampanj

DHR:s valstrategi bygger på tre frågor på tre nivåer. På lokal och regional nivå är frågorna vardagsnära och arbetas med. De har dessutom koppling till målen i FN:s Agenda 2030.

Avdelningar: Ändra tidsbegränsade beslut gällande hemtjänst och personlig assistans till tillsvidarebeslut.

Koppling till Agenda 2030: Mål 1 (Ingen fattigdom), mål 10 (Främja social och politisk inkludering), mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen)

Ett valpaket med bland annat underlag till insändare/debattartiklar, en folder med argument samt lite ”giveaways”.

Distrikt/region: Inga avgifter för hjälpmedel eller/och avgifter för utprovning av hjälpmedel.

Koppling till Agenda 2030: Mål 1 (Ingen fattigdom) och mål 10 (Främja social och politisk inkludering)

Ett valpaket med underlag till insändare/debattartiklar, en folder med argument samt lite ”giveaways”.

Nationell, FS och kansli: Främja social och politisk inkludering och säkerställa lika rättigheter för alla. Koppling till Agenda 2030: Mål 10 Minskad ojämlikhet. Genom att ställa oss frågan ”Vad saknas för att rättigheten inte uppfylls?” kan vi omsätta rättigheter till praktisk/faktisk politik. I valdebatten ska DHR:s roll vara att synliggöra och skapa dialog om vad som saknas för att rättigheter uppfylls i den specifika frågan. Dialog kan föras både medialt, direkt med makthavare och med riksdagskandidater.

Tillgänglighet – inventering av valstugor

Skapar möjlighet att diskutera demokrati och att ingen ska lämnas utanför. Är den demokratiska processen verkligen demokratisk och inkluderar alla om det inte går att ta sig in i en valstuga? Checklista med olika mått tillsammans med tumstock. För att en person med rullstol eller rullator ska kunna ta sig in i en valstuga.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum