Svenska kyrkan

​God avkastning på hållbara investeringar

Dela

Kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå presenterade idag sitt finansiella resultat för 2016. Resultatet landade på 628 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,3 %. För femte året i rad gick den totala förvaltningen bättre än jämförelseindex.

Svenska kyrkan investerar i flera bolag som bidrar till lösningar på stora samhällsfrågor. På bilden en vindkraftspark. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

– Vi är glada att även 2016 kunna leverera ett resultat som lever upp till vår långsiktiga målsättning, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

Som långsiktig ägare är tioårsresultatet det viktigaste måttet. Det avspeglas i avkastningskravet som kyrkostyrelsen har satt på 3 % per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

– Kapitalet har under det senaste 10 åren vuxit med 68 % (nominellt), vilket motsvarar en avkastning på 5,3 % nominellt eller 4,2 % realt per år i genomsnitt, säger Anders Thorendal.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationella nivån har per 31.12.2016 ett kapital på 7,39 miljarder kronor som ska förvaltas ansvarsfullt. De externa förvaltare som har valts ut, i Sverige och utomlands, integrerar frågor som gäller miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i investeringsbesluten. I portföljen finns en rad bolag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som man avstår från att investera i vissa branscher, som utvinning av olja, kol och gas samt vapen och tobak. De företag som brister i hållbarhetsarbetet försöker Svenska kyrkan, tillsammans med förvaltarna, att påverka genom dialog.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning, nationell nivå, i korthet:

Resultat 2016: 628,3 mnkr

Avkastning 2016: 9,3 % (sammanvägt jämförelseindex: 8,8 %)

Förvaltat kapital 31 dec 2016: 7,39 mrdkr

För mer information om 2016 års resultat, kontakta Anders Thorendal på anders.thorendal@svenskakyrkan.se, tel: 018-16 95 88.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 7,39 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. För mer information, se www.svenskakyrkan.se/kapitalförvaltning

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Internationell biståndsallians möts i Uppsala19.10.2018 10:57Pressmeddelande

Den 27 oktober till 1 november håller ACT-alliansen sin tredje generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT-alliansen är en av världens största biståndsallianser, där Svenska kyrkan och Diakonia är svenska medlemmar. Bland inbjudna gäster finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, högsta chefen för FN-organet UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum