Svenska kyrkan

God långsiktig avkastning på hållbara investeringar

Dela

143 miljoner kronor blev 2018 års resultat för kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå. Det motsvarar en avkastning på 1,8 procent. För sjunde året i rad överträffar därmed förvaltningens avkastning sitt jämförelseindex. För tioårsperioden 2009-2018 var den ackumulerade avkastningen 123,3 procent, motsvarande 8,4 procent i årlig avkastning.

– Vi är nöjda att kunna presentera ett positivt resultat även för 2018, trots att turbulensen på världens aktiemarknader under hösten gjorde att många börser hamnade på minus för 2018. Genom en diversifierad portfölj och genom att välja förvaltare som tydligt integrerar hållbarhetsaspekter i den finansiella analysen av företag har vi lyckats bygga upp en stark förvaltning, säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan på den nationella nivån.

 Inriktningen under senare år med investeringar inom fastigheter och alternativa placeringar har bidragit till denna diversifiering och till det positiva resultatet.

– Som långsiktig ägare är tioårsresultatet det viktigaste måttet. I reala termer, det vill säga att när inflationen räknas bort, har avkastningen under tioårsperioden varit 7,3 procent per år, klart över vårt avkastningskrav på 3 procent realt, säger Anders Thorendal.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationella nivån har per 31.12.2018 ett kapital på 8,3 miljarder kronor som ska förvaltas ansvarsfullt. De externa förvaltare som har valts ut, i Sverige och utomlands, integrerar frågor som gäller miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i investeringsbesluten. I portföljen finns en rad bolag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som man avstår från att investera i vissa branscher, som utvinning av olja, kol och gas samt vapen och tobak.

De företag i förvaltningen som trots allt brister i hållbarhetsarbetet försöker Svenska kyrkan, tillsammans med förvaltarna, att påverka genom dialog.

 

Svenska kyrkans kapitalförvaltning, nationell nivå, i korthet:

Resultat 2018: 142,9 mnkr

Avkastning 2018: 1,8 % (sammanvägt jämförelseindex: - 0,6 %)

Förvaltat kapital 31 dec 2018: 8,3 mrdkr

För mer information om 2018 års resultat, kontakta Anders Thorendal.

Kontakter

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

OM KAPITALFÖRVALTNINGEN INOM SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ

Svenska kyrkans nationella nivå hade vid det senaste årsskiftet ett kapital på 8,3 miljarder kronor. Förvaltningen utgår från en finanspolicy med etiska placeringsregler. Investeringar ska ske i ansvarsfulla företag och gärna i bolag som aktivt adresserar globala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt avstår man från investeringar i företag som bryter mot internationella normer samt bolag som utvinner fossil energi eller tillverkar vapen, tobak, alkohol eller pornografi.

Ett kapitalförvaltningsråd ansvarar för de etiska placeringsreglerna och fattar beslut om avyttring och möjlighet att investera igen. Förvaltarna bedömer företagen ur ett finansiellt perspektiv. För mer information: www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning 

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum