Norrköpings kommun

God rättssäkerhet på ekonomiskt bistånd i Norrköping

Dela

Ekonomiskt bistånd på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) i Norrköpings kommun har säkerställt att handläggningen är rättssäker. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har granskat hur verksamheten arbetar med barnrättsperspektiv, delaktighet, tillgänglighet och bemötande. Parallellt visar kontorets egen kvalitetsrapport också på många styrkor i verksamheten, men även ett par förbättringsområden som man inlett ett fokuserat arbete med.

IVO har inga anmärkningar på kvalitetsarbetet inom ekonomiskt bistånd, utan bedömer att det bedrivs på ett långsiktigt sätt och i enlighet med lagens krav.

– Det är alltid roligt att få svart på vitt att verksamheten bedrivs på ett rättssäkert sätt, men framför allt är detta är en viktig signal om att man kan vara trygg med det arbete som kommunen utför inom detta viktiga område, säger Eva Britt Sjöberg (KD), kommunalråd och ordförande för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Jag vet att kontoret har arbetat intensivt med att utveckla rättssäkerheten och likvärdigheten i biståndsbedömningarna under 2020. Även vägledningen mot egen försörjning har utvecklats, vilket har lett till att en allt större andel biståndstagare blir självförsörjande genom arbete och studier under 2021.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har även sammanställt en egen kvalitetsrapport för arbetet med ekonomiskt bistånd 2020. Kontoret bedömer att verksamheten uppnår god kvalitet när det gäller rättssäkerhet, likvärdighet och effektiv handläggning. Däremot har man identifierat tillgänglighet, vägledning till egen försörjning samt bemötande och kommunikation som utvecklingsområden.

– Kontorets och IVO:s bedömning ger sammantaget en mycket god och rättvisande bild av vår verksamhet som i grunden är densamma. Det vi har gjort inom AVK är att tillföra ytterligare ett perspektiv genom att föra in resultatet av den brukarundersökning som vi genomförde i höstas, samt synpunkter på verksamheten som kom in under 2020. Dessa kontakter är väldigt viktiga för oss i vårt utvecklingsarbete, och där kunde vi se att det fanns mer att göra inom dessa områden. Sedan dess har kontoret satt igång ett engagerat arbete för att förbättra tillgängligheten, bemötandet och delaktigheten. Det har redan gett positiva resultat och kommer att fortsätta öka kvaliteten under 2021, säger Pernilla Thott Ljung, arbetslivs- och vuxenutbildningsdirektör.

Ett exempel på en insats som nyligen gjorts för att öka tillgängligheten är att från och med den 1 juni har AVK tagit bort de begränsade telefontiderna för ekonomiskt bistånd. I och med att telefontiderna tagits bort är handläggarna tillgängliga all tid utom mötestid. Upplägget är att kommunens kontaktcenter även fortsatt ska kunna hjälpa till med enklare ärenden, och att handläggare fokuserar på de mer komplexa frågorna samt det framåtsyftande sociala arbetet. Arbetssättet har testats under våren i ett pilotprojekt som föll väl ut, varför samtliga handläggare nu gått över till detta.

Sedan månadsskiftet januari/februari arbetar även mottagningen för ekonomiskt bistånd enligt en ny process med större fokus på kontakterna med biståndstagare. Syftet är ökad delaktighet, snabbare väg till arbete eller studier samt högre nöjdhet med kontakterna. Hittills har det nya arbetssättet gett en positiv effekt – statistik visar på fler registrerade kontakter samt att fler personer nått egen försörjning genom arbete/studier; samtidigt har antalet kontakter kopplat till missnöje med beslut eller handläggning tydligt minskat.

Kontakt:
Pernilla Thott Ljung
Titel: arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör
Telefon: 0730-20 10 45

Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: kommunalråd och ordf arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Telefon: 076-762 03 53

____________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum