Upplands Väsby kommun

Goda betyg inför fortsatt viktigt samarbete med näringslivet

Dela

Väsbys företagare ger fortsatt goda betyg till kommunens service. Men den pågående situationen ställer både kommunen och näringslivet inför tuffa utmaningar. Kommunens målsättning är att bibehålla en god service och underlätta arbetet för hårt ansträngda företagare.

Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande)
Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande)

För närvarande går näringslivet en tuff kamp mot den pågående coronakrisen och dess konsekvenser för små och stora företag. Men förutsättningarna för ett fungerande samarbete mellan näringslivet och kommunen bedöms vara goda. I förra veckan kom nämligen Sveriges kommuner och regioners redovisning av 2019 års kundnöjdhet. Den visar att Väsbyföretagen på flera områden ger goda betyg till kommunen.

- De goda betygen är ett resultat av allt fokus och engagemang från kommunens anställda. Bygglovavdelningen ökar sitt nöjdkundindex för andra året i rad, en effekt av det förbättringsarbete som skett inom bygglovsavdelningen och den stora satsningen på serviceutbildningen som kommunen genomfört för alla som möter företag i sin myndighetsutövning, säger näringslivs- och kompetensutskottets ordförande Ann-Christin L Frickner (C).

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sedan 2010 gjort öppna jämförelser för att se hur nöjda företagare är med kommunernas service och effektivitet i myndighetsutövningen. Den senaste mätningen visar att Upplands Väsby ligger på en fortsatt hög nivå på nöjd kund index; 75.

Det placerar kommunen på plats 21 i landet bland kommuner med mer än 40 000 invånare. Upplands Väsby ökar inom flera områden jämfört med förra året. Förbättringarna sker inom bygglov, livsmedelskontroll och brandskydd.

Inom serveringstillstånd och området miljö- och hälsoskydd, det vill säga kontroll av verksamhet och anläggningar inom miljö- och hälsoskydd, minskar dock kundnöjdheten. Vad som är grunden till detta kommer att analyseras.

- Vår satsning på serviceutbildningen och att kompetensutveckla kommunens medarbetare fortsätter även under 2020 och är tänkt att vara ett återkommande inslag. På så vis kan vi möta företagens efterfrågan på ett snabbt, rättssäkert och trevligt bemötande, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Upplands Väsby kommun har tidigare tagit beslut om att skjuta upp debiteringar av företagsavgifter till i höst. En rad andra åtgärder har vidtagits för att underlätta för näringslivet i den pågående situationen.

Mer om kommunens pågående arbete med anledning av corona kan du läsa här:

https://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/projekt/information-om-coronaviruset/for-foretagare.html

- Vi tar vårt ansvar som kommun och söker ständigt nya åtgärder för att underlätta för företagen. Vi vill bibehålla en god service genom denna för alla prövosamma period, säger Per-Ola Lindahl.

Fakta: Undersökningen
Den nationella undersökningen bygger på svar från cirka 34 000 företagare, varav 171 Väsbyföretagare. De har varit i kontakt med kommunerna i något myndighetsärende inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna som de besvarat berör information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet nöjd kund index, NKI.

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande)
Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 45 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum