Upplands Väsby kommun

Goda betyg men också utmaningar inom äldreomsorgen

Dela

Särskilda boenden i Upplands Väsby kommun har fortsatt högt förtroende bland brukarna. Många är nöjda med bemötandet från personalen och känner sig trygga på sitt äldreboende, men klagomålshanteringen behöver förbättras. Det visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.

Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande
Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande

Socialstyrelsens nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att Upplands Väsbys särskilda boenden inom många områden ligger högre eller på samma resultat som riks- eller länssnittet. Sammantaget är den enskilde nöjd med bemötandet från personalen och känner sig trygg på sitt äldreboende. Resultatet visar även på utmaningar, såsom att informera bättre vid tillfälliga förändringar och att tydliggöra vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

- Det är positivt att Väsby kommun ligger högre eller på samma resultat som riks- eller länssnittet. Väsbyborna ska kunna känna sig trygga i att utförarna uppfyller de kvalitets- och avtalskrav som vi ställer, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Svar från brukare inom hemtjänsten i Upplands Väsby kommun visar att tryggheten med att bo hemma med hemtjänst har ökat i jämförelse med undersökningen 2018. Lämnade omdömen visar att hemtjänsten i Upplands Väsby kommun har ett flertal utvecklingsområden att arbeta med, bland annat hur den enskilde i högre utsträckning kan påverka vilka tider man får hjälp samt göra det enklare för den enskilde att få kontakt med personalen.

- Vi går alltid igenom resultatet tillsammans med utförarna som gör en handlingsplan för att åtgärda de brister som finns, säger Mona Lindgren som är avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning, biståndsenheterna.

Socialstyrelsen genomför årligen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen riktar sig till 65-åringar och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. I 2019 års undersökning fick 219 991 personer med äldreomsorg möjlighet att medverka. I Upplands Väsby besvarades enkäten av 313 personer med hemtjänst och 121 personer med särskilt boende, vilket motsvarar 59,5 respektive 58,5 procent.

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande
Foto: Mostphotos (får endast användas med fotografens godkännande
Ladda ned bild

Länkar

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 45 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum