Norrköpings kommun

Goda resultat för vuxenutbildningen i Norrköping

Dela

Skolinspektionen ger vuxenutbildningen i Norrköpings kommun positiva besked, efter den tillsyn som genomfördes under våren 2020. Tillsynen visar att vuxenutbildningen följer skollagens krav inom så gott som alla områden.

- Skolinspektionens utlåtanden är alltid viktiga, eftersom syftet är att utveckla och säkerställa en hög utbildningskvalitet i Sverige. Nu har vi ett kvitto på att vuxenutbildningen i Norrköping håller måttet mycket bra. Det är glädjande och viktigt - inte minst sett till uppdraget att bidra till kompetensförsörjningen och minska arbetslösheten, säger Eva-Britt Sjöberg, ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Den senast tillgängliga nationella statistiken, från 2018, visar positiva siffror för Norrköpings kommun, jämfört med det nationella snittet. Andelen kursdeltagare som slutförde kurser på gymnasial nivå var 76,2 procent i Norrköping, att jämföra med det nationella genomsnittet på 70,1 procent. Andelen elever i Norrköping som slutfört sin utbildning på SFI 3D (där 3 står för studieväg 3, vilket är för elever med hög studievana, och D för kursen) var 54 procent, att jämföra med det nationella genomsnittet på 49 procent. Norrköpings kommuns egen statistik för särskild utbildning för vuxna visar att 82 av 84 elever fick godkänt betyg.

- Vi har jobbat systematiskt och metodiskt med hur vi bedriver vuxenutbildning sedan 2016, och jag är stolt över de chefer, rektorer och medarbetare som gör vår verksamhet. Våra elever kan vara trygga med att de får utbildning med kvalitet, och näringslivet kan anställa medarbetare med den kompetens som behövs, säger Pernilla Thott Ljung, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör. 

Den enda åtgärden som Skolinspektionen bedömer behöver genomföras, är att enheten fortsätter att följa det kvalitetsarbete som redan pågår, vad gäller trygghet för eleverna på Särvux.

- Vår enkätundersökning visar att eleverna på Särvux känner sig trygga, och det pågår redan ett arbete på enhetsnivå kring detta. Det vi däremot behöver bli bättre på, är att följa upp resultaten och kommunicera vidare till nämnden, och det är ett arbete som redan påbörjats, säger Pia Alm Böö, skolchef.

Vid tillsynsbesöket studerade 4759 elever inom kommunal vuxenutbildning. Vuxenutbildningen, som drivs i egen regi och med externa aktörer, inkluderar grundläggande och gymnasiala kurser, svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna, sammanhållen utbildning för vård- och omsorg och yrkesutbildningar. 

Kontakt

Eva-Britt Sjöberg
Titel: ordförande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Telefon: 0767-62 03 53

Pernilla Thott Ljung
Titel: a
rbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör
Telefon: 0730-20 10 45

Pia Alm Böö
Titel: skolchef
Telefon: 0761-25 95 35

_______________________________________________

Avsändare:
Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Bilder

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Rådhusets klockor ringer för att hylla alla kommuninvånare13.5.2020 18:24:58 CESTPressmeddelande

Den här veckan infaller den nationella krisberedskapsveckan – en vecka som syftar till att höja människors beredskap för olika kriser i samhället. Just nu är vi dock mitt i en pågående kris, och många jobbar hårt för att på olika sätt stötta varandra. Fokus på krisberedskapsveckan ligger därför i år på att lyfta alla goda insatser som görs. Som ett led i det låter Norrköpings kommun klockspelet ringa för att hylla alla kommunens invånare.

Kultur- och fritidsnämndens stipendiater utsedda13.5.2020 09:52:27 CESTPressmeddelande

Den 12 maj beslutade kultur- och fritidsnämnden vilka nio personer som tilldelas årets stipendier inom kultur- och idrottsområdet. Årets Moa Martinson stipendium gick till konstnären och filmregissören Maja Borg. Den unga sångerskan Moa Karlén fick kulturstipendiet till unga lovande talanger, Isak Pettersson, IFK Norrköping fick Jonas Jacobssons stipendium och Pernilla Wibergs stipendium gick i år till Tuvalisa Rosenquist, Tjalve.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum