Region Uppsala

Goda resultat i årets medarbetarundersökning

Dela

Region Uppsala får samma resultat i år som de föregående tre åren på Sveriges Kommuners och Regioners så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang. 76 på en skala som mäter 0 – 100.

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.
Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

En större medarbetarundersökning görs varje år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Enkäten är ett verktyg i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och få en effektiv verksamhet, med hög kvalitet och engagerade medarbetare. Undersökningen resulterar bland annat i ett index, framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner, som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäter från 0 - 100 och är baserat på tre delindex: ledarskap, motivation och styrning. Här är totalsumman för Region Uppsala 76, vilket är precis samma resultat som 2018, 2019 och 2020.

- Medarbetarundersökningen är ett värdefullt underlag i vårt arbete att stärka förutsättningarna för hälsofrämjande arbetsplatser och för oss att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Resultatet identifierar viktiga frågor på både arbetsplats- och organisationsnivå, som vi behöver bli bättre på och styrkor som är viktiga att bevara, säger Maria Rosén, HR-direktör för Region Uppsala.

Medarbetarundersökningen genomfördes under perioden 13 oktober – 3 november 2021 och besvarades av 8 623 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 77 procent (samma som föregående år).

Exempel på styrkor är, enligt undersökningen, att personalen behandlas lika, att chefen visar förtroende för medarbetarna, att man får vara sig själv och att chefen visar respekt för allas lika värde.

Exempel på områden som kan förbättras är förtroendet för förvaltningsledningen, att man får tillgång till information, medarbetarens kompetensutveckling och möjlighet att vara delaktig på arbetsplatsträffar, samt att få tydliga uppdrag med rimliga förutsättningar.

- Årets resultat är glädjande givet den ansträngande tid medarbetarna har genomgått, med ytterligare ett år med pandemi. Region Uppsala har skickliga medarbetare som gjort stora insatser under de senaste två åren. Det pågående förbättringsarbetet att öka medarbetarnas delaktighet i att utveckla verksamheterna intensifieras nästa år genom att idékraft breddinförs i alla verksamheter, säger Stefan Olsson (M), ordförande för utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.

Kontakter

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning: 073 – 995 72 00
Maria Rosén, HR-direktör Region Uppsala: 076 – 113 56 97
Mariette Veideskog, HR-chef arbetsmiljö och hälsa: 076 – 495 47 83

Bilder

Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.
Stefan Olsson (M), ordförande utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Ökad smittspridning och belastning av sjukvården4.1.2022 14:37:02 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala befinner sig just nu i ett besvärligt läge, där flera samverkande faktorer skapar ett hårt tryck på sjukvården. Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt, och andelen PCR-prover positiva för covid är nu cirka 18 procent. Men till det kommer även säsongsinfluensan och andra luftvägsvirus – sammanlagt 58 patienter ligger nu inne på sjukhus med något av dessa virus. Smittspridningen innebär även att många medarbetare är sjuka, vårdar anhöriga eller väntar på provsvar.

Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård vid svår gallgångssjukdom och skrumplever16.12.2021 11:06:03 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för gallgångssjukdomen PSC och endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever. Beslutet, som fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 15 december, innebär att vården koncentreras till fem respektive fyra sjukhus i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum