Järfälla Kommun

Goda utsikter i Järfälla med nytt bostadsförsörjningsprogram

Dela

Järfälla kommun har utarbetat ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016-2019, med utblick mot 2030. Järfälla planeras växa med 48 000 invånare och 18 500 bostäder ska byggas fram till 2030.

Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av Järfällas tillväxt- och utvecklingsstrategi. Det ger en bild av befolkningsutveckling, bostadsbehov och hur kommunen ska planera och styra byggandet av bostäder på lång sikt. Programmet omfattar Järfällas alla stads- och kommundelar; Barkarby inklusive Barkarbystaden, Jakobsberg, Kallhäll, Stäket, Skälby, Veddesta och Viksjö.

– Programmet blir ett mycket viktigt verktyg i Järfällas fortsatta tillväxt och utveckling. Det ska tydligt ange riktning och mål för hur vi ska planera och styra bostadsfrågan i kommunens olika delar, säger Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordförande.

I programmet planeras för 118 000 invånare i Järfälla 2030. Det är en ökning med 48 000 invånare, eller 68 procent, jämfört med idag. 18 500 bostäder ska byggas.

– Järfälla växer kraftigt fram till 2030. Målet är att vi ska tillgodose många gruppers behov av bostäder och skapa goda och hållbara boendemiljöer, säger Aphram Melki, (C), ledamot i kommunstyrelsen

Det innebär stora utmaningar men också möjligheter att bygga så många bostäder.

– Vi ska bidra till regionens utveckling. Det är viktigt att vi växer på rätt sätt och med hållbarhet i hela Järfälla kommun. Bostadsförsörjningsprogrammet blir en bra grund att stå på för att lyckas i detta arbete, säger Mikael Jämtsved, (MP) 1.e v ordf. kommunstyrelsen.

Förslaget till Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av kommunstyrelsen i Järfälla den 14 december och ska nu gå ut på remiss inför antagande i kommunfullmäktige under våren 2016.

För mer information

Claes Thunblad, (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Mikael Jämtsved, (MP), 1:e v ordf. kommunstyrelsen, mikael.jamtsved@jarfalla.se, 070-002 33 95

Aphram Melki, (C), ledamot kommunstyrelsen, aphram.melki@jarfalla.se, 070-002 34 16

Christina Rapp Lundahl, kommundirektör, christina.rapp.lundahl@jarfalla.se, 08-580 282 86

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Kvalitetsprogram för Barkarbystaden lyfter boendes behov och välbefinnande23.3.2018 08:09Pressmeddelande

Kvalitetsprogrammet är framtaget för Barkarbystadens tredje etapp för att möta dagens utmaningar med att bygga en attraktiv, miljömässigt och socialt hållbar stad. Tillsammans med den antagna detaljplanen för Barkarbystaden III ska kvalitetsprogrammet skapa bra förutsättningar för en stadsmiljö där människors behov och välbefinnande står i centrum. Programmet ska visa vägen för hur stadsdelens utformning kan bidra till ett resurseffektivt samhälle och innovation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum