Umeå kommun

Godkänd detaljplan för 19 nya småhus i Baggböle

Dela

En ny detaljplan gör det möjligt med 19 nya småhus i Baggböle. Planområdet ligger på motsatt sida från infarten till Baggböle herrgård längs Sockenvägen (väg 632).

Illustration möjlig bebyggelse. Sweco.
Illustration möjlig bebyggelse. Sweco.

– Den här planen ger ett bra tillskott av villatomter i ett område som är utpekat som ett tillväxtstråk. Vi har riktlinjer för byggande i byarna och viktig blir att nya hus placeras och utformas med hänsyn till byns karaktär och kringliggande bebyggelse, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den nya detaljplanen gör det möjligt att stycka av som mest 19 tomter med en storlek om 1300 – 2000 m2. Total byggnadsarea regleras till högst 160 m2 respektive 200 m2 per ny bostadsfastighet varav friliggande komplementbyggnader begränsas till 60 m2 respektive 80 m2. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnaden är 6,5 meter, vilket motsvarar två våningar och för komplementbyggnader är högsta byggnadshöjd 3,5 meter.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Därför bygger planförslaget på att tillkommande bostadsbebyggelse ska anpassas och ta hänsyn till den kringliggande bebyggelsens unika karaktär, samt till platsens natur- och kulturvärden. Det innebär bland annat att ny bebyggelse ska färgsättas och utformas på ett sätt som samspelar med bebyggelse som redan finns i området.

Detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration möjlig bebyggelse. Sweco.
Illustration möjlig bebyggelse. Sweco.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum