Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Älgoxen öst på stan

Dela

I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har tidigare godkänts av byggnadsnämnden men återremitterades av kommunstyrelsens planeringsutskott som ville att ytterligare hänsyn skulle tas till Länsstyrelsens yttranden. Planen som nu justerats och godkänts igen innebär cirka 30–35 lägenheter i två flerfamiljshus med fyra våningar. Planförslaget förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Trots att skalan på det tidigare godkända planförslaget hade minskats efter samråd hade Länsstyrelsen kvarstående synpunkter på planförslaget. Länsstyrelsen menade att förslaget innebar en allt för stor påverkan i kvarteret och därför en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. 

– Vi har nu bearbetat den här planen ytterligare ett varv efter synpunkterna från Länsstyrelsen. Det som har justerats är bland annat något lägre takvinklar, sänkt våningshöjd samt att den större byggnaden längs järnvägsgatan får en förskjuten del. Den upplevs då som två byggnader vilket minskar påverkan i kvarteret. Det här ett bra tillskott med bostäder i ett centralt läge, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Efter förra godkännandet har följande ändringar gjorts i detaljplanen: Bestämmelser om fasadmaterial (puts mot Nygatan och tegel mot Järnvägsgatan), byggrätten mot Järnvägsgatan har delats upp i två byggrätter (den södra delen är förskjuten 1,5 meter från gatan) byggrätten mot Järnvägsgatan har sänks från 14 meter till 13 respektive 10.8. Placeringsbestämmelser har lagts till för att säkerställa att husen placeras mot gatan. Max tillåtna takvinklar har sänkts från 30 till 25 grader. En generell bestämmelse om att balkonger inte får kraga ut över allmän platsmark har också lagts till.

Detaljplanen för Älgoxen stoppades under hösten 2018 på grund av risk för en jävsituation, men arbetet började på nytt i början av 2019. Planen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum