Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Carlslund

Dela

Detaljplanen för Carslund, området mellan Tomtebo och Carlshem, har godkänts av byggnadsnämnden. Här planeras bland annat för skola samt idrotts- och fritidsanläggningar. Detaljplanen innehåller även en förlängning av Malmvägen med anslutning till Tomtebovägen.

– Umeå är en expansiv stad och i takt med att staden växer ökar behovet av skol- och idrottsanläggningar. Behovet är extra stort i de östra stadsdelarna och därför känns det bra att vi har en färdig detaljplan för det här området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga skola, fritidsgård och bibliotek. En idrottshall, fotbollsplaner och ytor för spontanaktivitet finns också med i detaljplanen. I den norra delen av planområdet planeras för en mindre andel bostäder samt ett gruppboende och en förskola.

Malmvägen förlängs till Tomtebovägen

Malmvägen ska förlängas mot Tomtebovägen för att skapa en god anslutning till det nya området. Det förbättrar också trafikförutsättningarna i anslutning till cirkulationen mellan Tomtebovägen och E4. Då Malmvägen går genom det nya området och förbi den planerade skolan ska vägen byggas med en stadsmässig utformning.

– Även om gatan innebär en avlastning till Tomtebovägen är vår högsta prioritet att säkra gående och cyklisters vistelse i området. Därför kommer gatan utformas som en stadsgata och närheten till skolan gör att den får en låg hastighetsgräns, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

En ny gång- och cykelväg kommer att löpa parallellt med Malmvägen. Den blir ett genare alternativ för många gående och cyklister som rör sig inom området och till de angränsande stadsdelarna.

Grönområdet påverkas

Grönområdet mellan Tomtebo och Carlshem används flitigt för friluftsliv och rekreation. Här finns bland annat skidspår, mountainbikespår och en pulkabacke. För att minimera planens påverkan på områdets rekreationsvärde föreslås att spara befintliga stigar så långt det är möjligt samt att omlokalisera stigar så att platsens rekreationsfunktioner kan vara kvar. 

– Planförslaget skapar nya rekreationsvärden inom området, etablering och utvecklig av idrottshall, fotbollsplan och andra ytor för organiserade- och spontana fritidsaktiviteter och kultur. Det bidrar till att fler får nära till områdets utbud av rekreation och att den kommunala servicen ökar, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Detaljplan för Norra Ön på samråd4.1.2021 22:06:18 CETPressmeddelande

På Norra Ön planeras en ny stadsdel med plats för ca 2 800 nya bostäder samt verksamheter. Norra Ön planeras bli en livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. De som bor på Ön ska kunna leva ett praktiskt, rörelserikt och hållbart vardagsliv. Ön med dess utbud blir också mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum