Umeå kommun

Godkänd detaljplan för drygt 35 nya bostäder i Obbola

Dela

En ny detaljplan har godkänts för ett område mellan gatorna Uppförsbacken och Ångmanskroken i Obbola. Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga nya radhus, kedjehus, villor och ett gruppboende. Totalt handlar det om över 35 nya bostäder.

Situationsplan över planområdet i Obbola. Framtagen av Sweco.
Situationsplan över planområdet i Obbola. Framtagen av Sweco.

– I översiktsplanen görs bedömningen att Obbola har möjlighet att växa med cirka 3000 personer. Den här planen är en del i den utvecklingen och innebär ett bra tillskott med bostäder i Obbola, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet ligger i den nordvästra delen av Obbola och är idag ett skogsområde. För att skapa en variation i området varierar storleken på byggrätter och fastigheter. I sydväst finns möjlighet till ett gruppboende. I den västra delen är det planerat för radhus och i den östra delen villatomter eller kedjehustomter. Mot närliggande bostäder regleras prickmark om 8 meter mot fastighetsgräns för att skapa avstånd mellan husen. I mitten av området har en yta avsatts där hällmark och äldre tallar ska bevaras för att visa på områdets naturliga karaktär.

Antagande av detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige. Anledningen är att verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten måste utökas till att omfatta planområdet.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Situationsplan över planområdet i Obbola. Framtagen av Sweco.
Situationsplan över planområdet i Obbola. Framtagen av Sweco.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum