Umeå kommun

Godkänd detaljplan för järnvägsterminal vid Dåva industriområde

Dela

När Norrbotniabanan byggs planeras för en järnvägsterminal i anslutning till Dåva industriområde. Planområdet ligger öster om Hjoggmarksvägen vid Dåva. Då detaljplanen kräver att verksamhetsområdet för vatten utökas förs planen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Översikt planområdet
Översikt planområdet

– Det känns mycket bra att få godkänna den här detaljplanen. Den är central för genomförandet av Norrbotniabanan. Förutom nyttan för kraftvärmeverket och avfallscentret så finns det andra verksamheter i företagsparken där det krävs omfattande transporter. Med den här terminalen skapas nya möjligheter för dessa aktörer, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planförslaget reglerar på grund av landskapsbilden att högsta nockhöjd får uppgå till 25 meter inom hela planområdet, vilket motsvarar samma höjd som övrig bebyggelse inom Dåva industriområde. Av samma anledning får området för järnvägsterminalen maximalt exploateras med 7000 kvmbruttoarea. Dagvattenhanteringen regleras genom att säkerställa fördröjningsvolymer på kvartersmark, så att inte bäcken ska påverkas negativt. Bullerskydd regleras mot befintliga bostäder för att klara riktvärden.

En del av området är i översiktsplanen utpekad som jordbruksmark. Terminalen samt anslutande industrimark ses som ett väsentligt samhällsintresse som inte går att tillgodose någon annanstans, vilket motiverar den avvikelsen.

– Med de satsningar som görs på järnvägen och Umeå hamn öppnas ett större upptagningsområde för Dåva där stora mängder godstransporter kan flyttas från väg till järnväg. Den här terminalen är en viktig del i ett mer hållbart kommunikationssystem, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Översikt planområdet
Översikt planområdet
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium till Yuliya Antonova, Nathalie Lidqvist, Emelie Boman och Anna Brodin22.4.2021 09:05:08 CEST | Pressmeddelande

Varje år delar kulturnämnden ut rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Vanligtvis delas två stipendier ut, men för 2021 beslutade kulturnämnden att utöka till fyra stipendiater. Enskilda kulturarbetare och utövare har drabbats särskilt hårt av pandemin, då möjligheterna att verka inom deras respektive fält har begränsats och försvårats. Därför omfördelas 30 000 kronor ur budgeten för utvecklingsstöd för kulturverksamhet till ytterligare två rese- och kulturstipendier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum