Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Klockarbäckens handelsområde

Dela

Klockarbäckens handelsområde blir större och kommer att kunna innehålla fler typer av verksamheter. Området planeras bli mer tillgängligt med nya gång- och cykelvägar samt via den nya cirkulationsplatsen, Prästsjörondellen, som ska byggas på Västra länken. Detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Plangräns för Klockarbäckens handelsområde
Plangräns för Klockarbäckens handelsområde

– När ringleden är klar skapar den nya förutsättningar för det här handelsområdet. Tillsammans med nya anslutningar för gående, cyklister och kollektivtrafik kommer det att bli mer liv och rörelse i området. Området kommer även att kunna erbjuda mer service när fler olika typer av verksamheter kan etablera sig, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den nya detaljplanen gör det möjligt med främst detaljhandel, verksamheter samt restaurang. I planområdets västra del möjliggörs även för hotellverksamhet, kontor, gym, smådjursveterinär och sporthall. I anslutning till Kullavägsrondellen kan det bli aktuellt med en bensinstation.

Byggnadshöjden regleras till 12 meter för den östra delen av området och 20 respektive 30 meter för områdena mot väster. Totalt medger detaljplanen cirka 201 400 m² bruttoarea varav 51 000 m² i markplan.

– Det blir spännande att se hur det här området kommer att utvecklas. Planen skapar förutsättningar för nya typer av byggnader och verksamheter i Klockarbäckens handelsområde. Fokus kommer även fortsatt att vara på större partihandel blandat med andra typer av verksamheter, det är inte något nytt Avion som planeras, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Det var en oenig byggnadsnämnd som godkände detaljplanen. Miljöpartiet yrkade på återremiss för vidare utredning av hur detaljplanen kan bidra till att nå kommunens mål om 65% hållbart resande. Vänsterpartiet yrkade på att antalet kvadratmeter för livsmedelshandel skulle justeras nedåt från 7500kvm till 6000kvm. Bägge partierna reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att dessa 1500 kvm kan användas på ett bättre sätt än för livsmedel. En allt för stor etablering av livsmedel riskerar också att få stor påverkan på befintliga butiker i området och riskera öka biltrafiken för mycket, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

– Planen leder till en ökning av biltrafik men vi saknar en tydlig utredning och förslag kring hur planen ska kunna verka för att bidra till våra miljömål och mål om 65 % hållbart resande, säger Nils Seye Larsen (Mp), ledamot i byggnadsnämnden.

Detaljplanen kräver att verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten utökas till att omfatta hela planområdet. Därför förs detaljplanen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nils Seye Larsen (MP)
ledamot
byggnadsnämnden
073-631 94 92
nils.larsen@umea.se

Kontakter

Bilder

Plangräns för Klockarbäckens handelsområde
Plangräns för Klockarbäckens handelsområde
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium till Yuliya Antonova, Nathalie Lidqvist, Emelie Boman och Anna Brodin22.4.2021 09:05:08 CEST | Pressmeddelande

Varje år delar kulturnämnden ut rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Vanligtvis delas två stipendier ut, men för 2021 beslutade kulturnämnden att utöka till fyra stipendiater. Enskilda kulturarbetare och utövare har drabbats särskilt hårt av pandemin, då möjligheterna att verka inom deras respektive fält har begränsats och försvårats. Därför omfördelas 30 000 kronor ur budgeten för utvecklingsstöd för kulturverksamhet till ytterligare två rese- och kulturstipendier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum