Umeå kommun

Godkänd detaljplan för kvarteret Älgoxen

Dela

I kvarteret Älgoxen, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan, planeras det för fler bostäder. Planen som byggnadsnämnden godkänt innebär cirka 30–35 lägenheter i två flerfamiljshus med fyra våningar. Planförslaget förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Solstudie Älgoxen  - Gisteråsjöstrand arkitektur
Solstudie Älgoxen - Gisteråsjöstrand arkitektur

– Vi har knådat den här planen efter synpunkter från bland annat Länsstyrelsen. Vi har nu ett planförslag som är i en något mindre skala. Huskroppen har också delats upp i två delar. Även om skalan blivit något mindre så blir det här ett bra tillskott med bostäder i ett centralt läge, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planstrukturen har ändrats under planarbetet så att det som var tänkt som en sammanhållen byggnadskropp istället delades upp på två för att efterlikna den detaljplan som gäller från 1947. Samtidigt tillåts en högre byggnadshöjd än i gällande plan. Trots att skalan på det nya planförslaget har minskats har Länsstyrelsen kvarstående synpunkter på planförslaget. Länsstyrelsen menar att förslaget innebär en allt för stor påverkan i kvarteret och därför innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö. 

– Det är ett principiellt viktig plan som både bidrar med gröna ytor där det i dag finns brist samtidigt som vi får Länsstyrelsens tolkning av Riksintresset prövad, säger Mikael Berglund (S), byggnadensämndens ordförande.

Bilparkering sker i underjordiskt garage. Det som tidigare var markparkering ersätts delvis av en grön gårdsyta, till exempel med gräsmatta och planteringar. Friytan i kvarteret kommer enligt förslaget att öka jämfört med i dag, men når inte en tredjedel av bostadsytan som översiktsplanen föreskriver. Det går att göra avsteg från den föreskriften men då krävs åtgärder som höjer utemiljöns kvalitet. Ett exempel är att skapa möjligheter för lek och rekreation för barn.

Detaljplanen för Älgoxen stoppades under hösten 2018 på grund av risk för en jävsituation, men arbetet började på nytt i början av året. Planen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Solstudie Älgoxen  - Gisteråsjöstrand arkitektur
Solstudie Älgoxen - Gisteråsjöstrand arkitektur
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum