Umeå kommun

Godkänd detaljplan för kvarteret Vale vid Vasaplan

Dela

Cirka 70 nya lägenheter och 4500 kvm för verksamheter och handel planeras i kvarteret Vale vid Vasaplan. De nya byggnaderna blir upp till nio våningar höga. Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen som nu förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till ny bebyggelse sett från nordost. (Arkinova Arkitekter)
Förslag till ny bebyggelse sett från nordost. (Arkinova Arkitekter)

– En plan som ger ett stort tillskott av både kontor och bostäder mitt i stan. Det kan ses som en fortsättning på den utveckling som skett av och runt Vasaplan. En utveckling där kvalitet och gestaltning ska väga tungt, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den enplansbyggnad som tidigare innehöll bland annat Systembolagets lokaler planeras rivas och ersättas med en byggnad med upp till nio våningar. Den befintliga byggnaden i korsningen Västra Kyrkogatan och Skolgatan kommer antingen byggas på två våningar eller rivas till förmån för en ny byggnad i fem våningar. I de nya byggnaderna kommer det att finnas kontor och handel i de nedre våningarna medan de övre våningarna innehåller bostäder.

Utformning och kulturmiljö

Planområdet ligger i direkt anslutning till Hotel Mimer som representerar kärnvärden i riksintresset för kulturmiljö. Därför har frågor om kulturmiljö och anpassning till riksintresset varit viktiga i planarbetet.

– Nya byggnader ska inte bara samspela med de befintliga i utformning, de får inte heller ta över i storlek och på så sätt minska värdet på de befintliga. Mimerskolan ska fortsätta upplevas som en maffig byggnad även efter att dessa nya byggnader finns på plats, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Både i kvarteret Vale och i kvarteret Höder (där till exempel Teliabutiken ligger) planeras för byggnader som är högre än omgivningen. Byggnaderna planeras dock en bit in i kvarteren och i stadsrummet kring värdekärnan är det fortfarande Stadskyrkan och Mimer som fortsatt kommer att dominera intrycket på platsen.

Mot Vasaplan ska bostadsvåningarnas fasad utföras i ett gediget och hållbart fasadmaterial i en ljusare kulör än de underliggande våningarnas fasad. Entrévåningen mot gatan ska vara uppglasad och innehålla till exempel butiker och caféer för att bidra med liv till gatan. Översta våningen längs Västra Kyrkogatan ska utformas som en vindsvåning med valmat tak i mörk plåt, en stil som återfinns på bland annat Mimerskolan.

Trafik och parkering

Fullt utbyggt ger planen ett behov av 94 parkeringsplatser. 34 av dessa platser kan lösas inom fastigheten och 68 platser planeras friköpas med grönt parkeringsköp. Det gröna parkeringsköpet innebär en reducering av antalet platser i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos fastighetsägaren/byggaktören att åstadkomma ett förändrat resebeteende. Det kan till exempel handla om bilpool och varmgarage för cykel.

Enligt beräkningar ger de nya byggnaderna ett tillskott på 90–120 tillkommande bilar på vardagar. Det är ett litet tillskott som inte bedöms påverka kollektivtrafiken eller gående och cyklister i området negativt.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Förslag till ny bebyggelse sett från nordost. (Arkinova Arkitekter)
Förslag till ny bebyggelse sett från nordost. (Arkinova Arkitekter)
Ladda ned bild
Förslag till ny bebyggelse sett från kv Mimer. (Arkinova Arkitekter)
Förslag till ny bebyggelse sett från kv Mimer. (Arkinova Arkitekter)
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Restaurangbranschen och Maja Beskowgymnasiet är på gång!17.1.2022 08:48:07 CET | Pressmeddelande

Maja Beskowgymnasiet har anställt Nazim Imeri som projektledare inför nystarten av Re-staurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2022. – Intresset för restaurangutbildningen är stort bland åk 9-eleverna i Umeå med omnejd. Många elever har blivit mycket positivt inställda när de fått veta att utöver att utbildningen är rolig och innehåller många praktiska moment ger den även grundläggande högskole-behörighet, säger Nazim Imeri, som representerade restaurangutbildningen när cirka 1800 elever var på besök på skolan under skolbesöksveckan i november 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum