Umeå kommun

Godkänd detaljplan för ny idrottsanläggning på Nolia

Dela

Detaljplanen för den planerade idrottsanläggningen på Nolia har godkänts av byggnadsnämnden. Det som planeras är en ny innebandyhall, en fotbollshall och en sammanlänkande byggnad med bland annat kontor. Detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Möjlig utformning. Namnet på arenan är inte beslutat. Skiss från TM.Konsult.
Möjlig utformning. Namnet på arenan är inte beslutat. Skiss från TM.Konsult.

 Att Noliaområdet utvecklas med ytterligare hallar innebär ett viktigt tillskott för föreningslivet i Umeå. Utöver hallarna finns förutsättningar för bland annat gym, butik och kontor. Det är positivt att vi kan rymma flera användningsområden på den här platsen, även om vi vill se en tydlig koppling till idrottsrelaterad verksamhet, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Planförslaget bedöms, av kontoret och majoriteten av nämnden, stämma överens med översiktsplanen. Syftet med detaljplanen är att förstärka den idrottsrelaterade verksamhet som redan finns på området. Genom planläggning av även kontor ökar funktionsblandningen i området och det blir möjligt med arbetsplatser i ett attraktivt läge.

Vänsterpartiet (V) yrkade avslag då de anser att detaljplanen går emot översiktsplanen med anledning av de planerade kontoren. Votering begärdes. Med rösterna 9-2 godkändes detaljplanen. V reserverade sig mot beslutet.

Högre byggnader med entréer mot gatan

Den nya detaljplanen behövs för att göra det möjligt att utveckla området med högre byggnader. Fotbollshallen och innebandyhallen kan bli 21,5 meter höga medan den sammanlänkande byggnaden får en maxhöjd på 15 meter, 4 våningar.

Detaljplanen har tagit hänsyn till de förändringar som är på gång innanför ringleden. När Vännäsvägen byggs om till stadsgata ska de nya byggnaderna ge Noliaområdet en ny entré i de nordvästra delarna

– Ombyggnationen av Vännäsvägen kommer att skapa mer rörelse av människor kring gatan och att placera entréer i denna riktning kan vara ett sätt att förbereda sig för det. Vi kan dock inte sätta det som ett krav, en planbestämmelse, eftersom det än så länge löper ett stängsel mot Vännäsvägen. I framtiden bör det gå att göra en entré för de som kommer till området via cykel eller de som går, säger Ulrik Berg, vice ordförande i byggnadsnämnden.

Tillräckligt med parkeringsplatser

Den planerade multisportarenan och kontorsverksamheten beräknar kunna ta emot totalt 2200 personer. I och med denna ökning av besökare beräknas det totala besöksantalet för Noliaområdet kunna bli 9200 personer. Antalet parkeringsplatser per besökare bedöms vara tillräckliga.

Thorengruppen bygger hallarna som Umeå kommun kommer att hyra. Planerad byggstart vid årsskiftet. Byggtid cirka 18 månader.

 

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Möjlig utformning. Namnet på arenan är inte beslutat. Skiss från TM.Konsult.
Möjlig utformning. Namnet på arenan är inte beslutat. Skiss från TM.Konsult.
Ladda ned bild
Möjlig utformning. Namnet på arenan är inte beslutat. Skiss från TM.Konsult.
Möjlig utformning. Namnet på arenan är inte beslutat. Skiss från TM.Konsult.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum