Umeå kommun

Godkänd plan för mer industrimark vid Klockarbäcken

Dela

En ny detaljplan skapar förutsättningar för industrimark mellan Komatsu och järnvägen på Klockarbäcken. Totalt handlar det om en byggrätt på cirka 110 000 kvadratmeter på det 34,5 hektar stora planområdet. Detaljplanen förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanställning av planens huvuddrag. Ungefärligt planområde ses markerat i rött.
Sammanställning av planens huvuddrag. Ungefärligt planområde ses markerat i rött.

– Klockarbäcken som industriområdet fortsätter att växa. Här finns möjlighet för järnvägsanslutning i planområdet samt anslutning till Västra länken via förlängning av Lagervägen. Det skapar förutsättningar för hållbara transportsätt för verksamheterna som etablerar sig här, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Utöver den bebyggelse som blir möjlig med den nya planen kan en stor del av fastigheterna hårdgöras/asfalteras. En mindre del ska bestå av gräs eller liknande för att möjliggöra en fördröjning och rening av dagvatten. Ytor för dagvattenhantering föreslås även i planområdets sydöstra del.

Skjutbanan som finns inom planområdet ska flyttas till en ny plats. Befintlig väg som löper genom planområdet i nord-sydlig riktning flyttas västerut till nytt läge. Berg inom planområdet föreslås att sprängas och forslas bort för att ge plats för verksamhetsmark.

En förutsättning för områdets utveckling är att det ska ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Byggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet till att omfatta hela planområdet samt att anta den nya detaljplanen.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Sammanställning av planens huvuddrag. Ungefärligt planområde ses markerat i rött.
Sammanställning av planens huvuddrag. Ungefärligt planområde ses markerat i rött.
Ladda ned bild
Planområde
Planområde
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum