Bonnier News

Gota Media och Bonnier News Local ingår avsiktsförklaring gällande partnerskap och korsvist ägande

Dela

För att trygga långsiktig lokal tidningsutgivning har Gota Media och Bonnier News Local för avsikt att ingå ett strategiskt partnerskap. Ambitionen är att tillsammans accelerera den digitala transformationen och skapa synergier som möjliggör investeringar i innehåll och kvalitativ lokal journalistik.

Gota Media är en framstående aktör inom svensk lokaltidningsjournalistik och står som ägare till högkvalitativa varumärken och starka lokaltidningar såsom Borås Tidning, Barometern, Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning och Kristianstadsbladet. Bolaget ägs av de två stiftelserna, Stiftelsen Barometern i Kalmar och Tore G Wärenstams stiftelse i Borås.

Bonnier News Local, som samägs av Bonnier News och norska Amedia, är en ledande lokaltidningskoncern med verksamhet i södra Sverige och i Mellansverige. Koncernen är resultatet av ett tidigare samgående mellan f.d. Mittmedia, Hall Media och HD-Sydsvenskan.

Gota Media och Bonnier News Local har nu för avsikt att ingå ett strategiskt partnerskap som ska formaliseras genom korsvist ägande. Gota Media blir genom detta 20 procentiga ägare i Bonnier News Local mot att Bonnier News Local erhåller 30 procent i Gota Media.

Ambitionen med partnerskapet är att långsiktigt trygga den lokala journalistiken i de bägge koncernernas utgivningsområden. Detta genom att åstadkomma en snabbare och än mer hållbar digital transformation, samt tillsammans stärka positionen på den svenska annonsmarknaden. Samarbetet kommer även skapa kostnadssynergier som möjliggör journalistiska satsningar och gör att bägge bolagen kan fortsätta att spela en betydelsefull roll för att hålla den lokala demokratin levande.

”Vi ser mycket fram emot ett djupt samarbete med Bonnier och Amedia. Partnerskapet ger oss möjligheter till gemensamma investeringar i ekosystem, plattformar och spetskompetenser som är viktiga för att fortsätta utveckla både läsaraffären och annonsaffären för våra tidningar”, säger Boine Gepertz, vd Gota Media.

“Bakom partnerskapet står de stabila och långsiktiga mediebolagen stiftelseägda Gota Media, Amedia och familjeägda Bonnier - med ett ägande som har stiftelselika grunder. Gota Medias ägare, stiftelsen Barometern i Kalmar och Tore G Wärenstams stiftelse i Borås, ser partnerskapet som en offensiv satsning för dagens och morgondagens lokala kvalitetsjournalistik”, säger Bennie Ohlsson, styrelseordförande i Gota Media.

”Det här samarbetet känns fantastiskt bra! Gota Media har kvalitativa varumärken och är en viktig aktör inom svensk lokaljournalistik, och Bonnier News Local har stor digital närvaro och har visat att det går att vända den negativa trenden för lokala mediers läsarintäkter. Tillsammans delar vi också den grundmurade tron på värdet av det fria ordet. Jag är övertygad om att vårt partnerskap, i högsta grad, kommer att gynna bägge bolagen”, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News.

”Tillsammans skapar Bonnier News Local och Gota Media bättre förutsättningar för fortsatt framgångsrik lokal kvalitetsjournalistik i en snabbt föränderlig omvärld. Vår gemensamma syn med avseende på marknadens möjligheter, utmaningar och verksamhetens framtida strategi, borgar för ett framgångsrikt samarbete till gagn för våra läsare och medarbetare”, säger Tomas Franzén, styrelseordförande Bonnier News.

”Amedia är mycket glada över att ha Gota Media som partner i Sverige. Samarbetet vi har utvecklat med Bonnier har varit extremt framgångsrikt. Ett strategiskt partnerskap mellan Bonnier News Local och Gota Media kommer att stärka svenska lokala tidningars konkurrenskraft avsevärt. Jag är nöjd med det allt närmare samarbetet över landsgränserna. Detta stärker lokala tidningar i båda länder till glädje för både läsare och annonsörer”, säger Anders Opdahl, CEO och koncernchef Amedia.

För ytterligare information, kontakta: 

Boine Gepertz, vd och koncernchef Gota Media, 0702-77 38 92

Bennie Ohlsson, styrelseordförande Gota Media, 0703-59 92 97

Anders Eriksson, vd Bonnier News, 08-738 19 21

Tomas Franzén, styrelseordförande Bonnier News, 0703-33 63 20

Anders Opdahl, CEO och koncernchef Amedia, +47 99 21 46 28

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anders Eriksson
Anders Eriksson
Ladda ned bild
Boine Gepertz
Boine Gepertz
Ladda ned bild

Om

Som Nordens största medieföretag är vårt uppdrag att hjälpa medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor. Vi inspirerar och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster.

Följ Bonnier News

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bonnier News

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum