Business Region Göteborg AB

Göteborg visar vägen till utsläppsfria bygg och anläggningsplatser

Dela

Just nu går stadens alla byggande förvaltningar och bolag samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav i syfte att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner. På sikt vill man se en helt utsläppsfri bygg- och anläggningsbransch.

– På sikt hoppas vi att det ska leda till helt utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser i Göteborg, säger Anastazia Kronberg, Projektledare på Business Region Göteborgs verksamhet Gothenburg Climate Partnership.

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 % till 2050 om ingenting görs. Dessutom är utsläppskraven för arbetsmaskiner lägre än för till exempel andra typer av transporter. 

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Målet är en sektor med netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045 och en av de identifierade åtgärderna för att nå dit är en ökning av el- och gasdrivna fordon och maskiner.

Ambitionen är att använda lagen om offentlig upphandling (LOU) som styrmedel för att ställa krav på branschen och på så sätt hjälpa till att påskynda omställningen till utsläppsfria arbetsmaskiner. 

– Genom att vara en tydlig kravställande aktör och använda de verktyg som offentliga aktörer har (läs LOU) har vi möjligheten att skynda på en omställning och utveckling i branschen. Tydliga förutsättningar är bra för en marknadsutveckling, säger Maria Strömberg, Chef för Kluster & Innovation, Business Region Göteborg.

Aktörerna kommer, förutom att samverka med varandra, även samverka med maskinleverantörer, bygg- och anläggningsentreprenörer och uthyrare m.fl. för att formulera funktionella och uppföljningsbara upphandlingskrav. 

– Elektrifierade fordon och maskiner gör att staden blir tystare och vi får en renare luft. Det blir helt enkelt mer hälsosamt att bo och vistas i Göteborg, samtidigt som arbetsmiljön förbättras för dem som bygger och underhåller staden, säger Malin Broqvist Andersson, Avdelningschef på Göteborgs Stad Trafikkontoret som är en av aktörerna i projektet.

Projektet har ett år på sig att formulera sina rekommendationer i samverkan med branschen och därefter, i oktober 2020, är tanken att rekommendationerna ska testas och implementeras i skarpa upphandlingar från Göteborgs Stad. 

Oslo visar vägen

Men Göteborgs Stad är inte först ut. Under 2019 kommer Oslos första helt utsläppsfria byggprojekt att genomföras på Olav V:s gate och Klingenberggata. Oslo-projektet hjälper till att påskynda den tekniska utvecklingen. 

– Om utsläppen ska elimineras senast 2030 krävs också nationell och internationell draghjälp. Internationell efterfrågan ger lägre priser och ett större utbud. Därför är det viktigt att även Göteborg är en del av denna utveckling, säger Maria Strömberg.

Läs mer och kontakt: https://www.businessregiongoteborg.se/sv/gothenburgclimatepartnership%E2%80%8B/gcp-projekt-upphandlingskrav-utslappsfria-bygg-och-anlaggningsmaskiner

 

Deltagare: 
Aktörer från Göteborgs Stad:
Business Region Göteborg genom Gothenburg Climate Partnership, Trafikkontoret, Förvaltningen Inköp och upphandling, Förvaltningen Kretslopp och vatten, Lokalförvaltningen, Park och naturförvaltningen, Göteborg Leasing AB, Göteborgs Hamn AB, Framtiden AB, Älvstranden Utveckling, Göteborg Energi AB.

Projektet kommer genomföras i dialog med branschen. Projektet finansieras av Energimyndigheten

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stad som arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Vi är övertygade om att vägen till lägre koldioxidutsläpp går via mätbara, handfasta projekt med fokus på klimatnytta. Gothenburg Climate Partnership drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Kontakter

Bengt Kjellin, Presschef, Business Region Göteborg, bengt.kjellin@businessregion.se,
0707-61 56 06
Anastazia Kronberg, Projektledare Gotheburg Climate Partnership, anastazia.kronberg@businessregion.se,
031-367 61 17

Bilder

Ladda ned bild
Anastazia Kronberg Projektledare Gothenburg Climate Partnership
Anastazia Kronberg Projektledare Gothenburg Climate Partnership
Ladda ned bild

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Nu växlar Göteborg upp takten mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser11.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Pressinbjudan 10/3: Ett växande Göteborg satsar på utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser6.3.2020 11:40:52 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Därför kraftsamlar Göteborg för att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Tisdagen den 10 mars samlas ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs Stad för en marknadsdialog för att ta fram upphandlingskrav som styr utvecklingen åt rätt håll. Media hälsas varmt välkomna.