Business Region Göteborg AB

Göteborgs stad behåller kundbetyget

Dela

Göteborgs Stad får oförändrat kundbetyg från näringslivet. Samtidigt tar debatten om företagsklimatet ny fart efter att Park Lanes ägare uttryckt sin frustration. - Göteborgs Stad behöver ta hans synpunkter på stort allvar, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Fem av sex serviceområden får förbättrat resultat i servicemätningen Insikt från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Störst positiv påverkan på nöjdkundindex (NKI) har bygglov, markupplåtelser och serveringstillstånd. Däremot försämras betyget något för miljö- och hälsoskydd.

Sammantaget ger det ett oförändrat NKI jämfört med föregående mätning.

De två servicefaktorer som förbättras bäst är tillgänglighet och bemötande.

- Näringslivets upplevelse av Göteborgs företagsklimat är mycket viktigt. Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg, därför behöver servicegraden höjas ytterligare, säger Patrik Andersson.

Men det är också en fråga om Göteborgsregionens renommé som attraktiv etableringsort. Serviceinriktade kommunala förvaltningar och bolag bidrar till etableringar och nya jobb.

Debatten om företagsklimatet engagerar. Det blev kraftiga reaktioner och stor uppmärksamhet när Park Lanes ägare Magnus Albrektson förra veckan lade ut ett upprört inlägg på Facebook. Han ifrågasatte en faktura från miljöförvaltningen efter ett besök i samband med kontroll av ljudnivåerna.

Patrik Andersson ringde upp Magnus Albrektson för att få veta mer.

- Företagen är Business Region Göteborgs kunder. Magnus reaktion är en allvarlig signal om bristande förtroende i kontakterna mellan Göteborgs stad och delar av näringslivet. Det är vår skyldighet arbeta med det, säger Patrik Andersson.

Ett möte mellan de två har bokats till mitten av denna vecka. Göteborg stads företagslots, som finns på Business Region Göteborg, har också kopplats in. Miljöförvaltningen har gett sin syn på händelsen i olika medier.

Det pågår en hel del arbete runt om i Göteborgs stads förvaltningar för att höja servicegraden. SKLs mätning Insikt är ett verktyg för att sätta tryck i frågan.

Förra gången Insikt redovisades fick Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor kritik för att resultatet inte levde upp till förväntningarna. Sedan dess har förvaltningen tagit fram nya arbetssätt för att skapa enklare och säkrare rutiner.

Stadsbyggnadskontoret är redan inne i nästa steg för att höja servicenivån. Genom ett nytt arbetssätt med teamindelning förväntas en mer enhetlig bedömning samt snabbare handläggning av bygglov.

Med NKI 67 hamnar Göteborg på plats 37 av 56 kommuner som deltar i mätningen. Stockholm får plats 33 med NKI 68.

Göteborgs kompletta resultat från Insikt finns tillgängligt på www.skl.se.

För mer information om hur Göteborg arbetar med företagsklimatfrågan: Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg. 031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

Kraftig ökning av företagens lönesumma20.6.2018 15:33Pressmeddelande

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. – Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen inom den privata sektorn, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum