Business Region Göteborg AB

Göteborgs Stad och näringslivet samarbetar för att minska regionens koldioxidutsläpp

Dela

Göteborgs Stad har högt ställda klimatmål men staden kan inte uppnå målen på egen hand utan hjälp från näringslivet. Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete mellan näringslivet i Göteborgsregionen, akademi, organisationer och Göteborgs Stad. Nu lanseras samarbetet brett.

Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg
Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg

Göteborg står inför stora utmaningar på klimatområdet. Vi befinner oss mitt i ett historiskt utvecklingssprång och vi blir allt fler invånare i Göteborgsregionen. Detta ställer stora krav på smarta och innovativa lösningar för att hålla nere regionens koldioxidutsläpp. 

Samverkan och samarbete är lite av Göteborgsregionens ledord och förklarar delvis den starka utveckling vi ser i regionen. I samma anda ska vi minska regionens klimatavtryck.

Det är här Gothenburg Climate Partnership (GCP) kommer in i bilden. 

Gothenburg Climate Partnership är ett långsiktigt samarbete som vänder sig till företag som vill sänka sina koldioxidutsläpp – och som dessutom insett att den egna affären blir starkare med en starkare hållbarhetsprofil. 

GCP samlar företag som står inför specifika koldioxidutmaningar och löser dessa i konkreta, avgränsade projekt med mätbar och positiv klimatpåverkan. Tack vare den starka miljökompetens som finns hos inblandade aktörer inom näringsliv, akademi, organisationer och Göteborgs Stad får företagen som deltar i GCP möjlighet att verkligen göra skillnad för miljön.  

– Alla projekt som minskar koldioxidavtrycket kan vara aktuella för GCP, men vi lägger särskilt fokus på projekt där man kommer längre tillsammans med Göteborgs Stads bolag och förvaltningar än man hade gjort på egen hand, säger Maria Hellström på Business Region Göteborg och verksamhetsansvarig för Gothenburg Climate Partnership.

Maria Hellström, som tidigare bland annat ansvarat för TetraPaks globala miljömål, leder GCP tillsammans med kollegan Anastazia Kronberg, även hon med gedigen bakgrund inom hållbarhets- och klimatfrågor hos bland andra KF-koncernen.

– Genom att vi arbetar tillsammans i handfasta projekt – både näringsliv och stad – är jag övertygad om att vi tillsammans kan bidra till klimatnyttan i större utsträckning, säger Anastazia Kronberg. 

GCP accelererar nu samarbetet och går in i en ny fas där man ska identifiera utmaningar hos fler företag och föra samman dem i projekt.

Kontakter

Johanna Stål, Kommunikationsansvarig Kluster och Innovation, Business Region Göteborg
johanna.stal@businessregion.se, tel: 031-367 61 23

Bengt Kjellin, Presschef, Business Region Göteborg
bengt.kjellin@businessregion.se, tel: 031-367 61 64

Bilder

Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg
Foto: Bengt Kjellin, Business Region Göteborg
Ladda ned bild

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Göteborgs innovativa transportlösningar lockar hit delegation från åtta länder14.9.2018 13:03Pressmeddelande

Städer världen över måste utveckla sina transportlösningar för att öka rörligheten och minska utsläppen. Göteborg, som är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig stadsplanering, visar den 17 och 18 september upp den senaste utvecklingen när staden gästas av en internationell delegation från åtta länder. På programmet står bland annat provkörning av eldrivna lastcyklar längs Stora Hamnkanalen.

Kraftig ökning av företagens lönesumma20.6.2018 15:33Pressmeddelande

Företagens lönesumma i Göteborgsregionen ökar kraftigt och landar på nära sju procent vilket är rejält högre än rikssnittet. Det framgår av årets andra Konjunkturrapport som Business Region Göteborg presenterar i dag. – Merparten av lönesumman består av att det skapats fler nya högkvalificerade och högavlönade jobb i regionen inom den privata sektorn, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum