Everdrone

Göteborgsbolag ger sig in i drönarbranschen för att rädda liv

Dela

Mjukvaruföretaget Northcube bildar dotterbolaget Everdrone AB. Det nya bolaget kommer att utveckla teknik för drönare. Bolaget har speciellt fokus på tillämpningsområden som kan rädda liv.

På bilden: fr.v. Andreas Fagerberg, tekniker; Emil Granberg, tekniker; Maciek Drejak, utvecklingsansvarig
På bilden: fr.v. Andreas Fagerberg, tekniker; Emil Granberg, tekniker; Maciek Drejak, utvecklingsansvarig

Drönarbranschen utvecklas just nu med hisnande hastighet. Tillämpningsområdena för flygande farkoster tycks i det närmaste vara oändliga. Drönare används till så vitt skilda ändamål som att plantera träd, inspektera vindkraftverk och ta spektakulära selfies. Bakom den tekniska revolutionen ligger utvecklandet av mindre och billigare teknikkomponenter, komponenter som i stor utsträckning utvecklats inom mobilbranschen men som fått nya användningsområden i flygande obemannade farkoster, s.k. drönare eller UAV (Unmanned Aircraft Vehicles).

En ny aktör i branschen är det Göteborgsbaserade bolaget Everdrone som utvecklar mjukvara med fokus på navigation och säkerhet. Målsättningen med det nya bolaget är att inom 2-3 år tillhandahålla en teknisk lösning för att på ett säkert sätt navigera autonomt i komplexa luftrum. Tekniken kommer vara avgörande för att kunna använda drönare i tätbebyggda områden där hänsyn måste tas till både egendom och människor och där kraven på säkerhet kommer att vara mycket höga.

  • I dagsläget fokuserar vi uteslutande på att tekniken ska tillämpas inom sjukvård, räddning och humanitära insatser, säger Mats Sällström, VD på Everdrone. Vi tror på en framtid där drönare är en viktig del av infrastrukturen och vi ser redan fantastiska samhällsnyttiga tillämpningar så som akuttransport av hjärtstartare, sökning efter försvunna personer till land och i vatten, eller leverans av medicin till områden där traditionella fordon har svårt att komma fram. I dagarna har vi också sett hur drönare är ovärderliga verktyg när det gäller att överblicka katastrofområdet efter stormen Harvey i Texas för att på så vis bättre kunna styra och prioritera hjälparbetet.

Bolagets grundare och utvecklingsansvarige Maciek Drejak driver sedan 8 år det framgångsrika mjukvaruföretaget Northcube som bland annat utvecklar mobilappen Sleep Cycle. Appen har blivit en succé över hela världen och hjälper dagligen över en miljon människor till en bättre nattsömn.

  • Jag började intressera mig för drönare för ungefär ett år sedan och insåg att det fanns ett väldigt begränsat säkerhetstänk i branschen, säger Maciek. Jag har själv programmerat sen jag var 10 år gammal och jag fick helt enkelt idén att försöka bygga en säkrare och intelligentare drönare på egen hand. En drönare som känner av sin omgivning, förstår när piloten exempelvis gör ett misstag, och aldrig kan krocka med föremål eller människor. 

Efter att ha utvecklat en första prototyp kunde Maciek konstatera att hans tekniska lösning i allt väsentligt fungerade och att hans tidigare kunskaper inom programmering gick att applicera även på flygande farkoster. I maj bilades bolaget Everdrone med syfte att utveckla tekniken till ett komplett system där alla moment, från start till landning, kan genomföras säkert och autonomt.

***

Everdrone AB är helfinansierat av Northcube AB. Den 1 juli tillträdde Mats Sällström rollen som VD i bolaget. Mats kommer närmast från IT-konsultbolaget HiQ där han arbetat som projektledare och produktionsansvarig.

Under september kommer Everdrone att etablera sig i lokaler på Säve Flygplats där man också kommer att uppföra en testanläggning för autonom flygning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

På bilden: fr.v. Andreas Fagerberg, tekniker; Emil Granberg, tekniker; Maciek Drejak, utvecklingsansvarig
På bilden: fr.v. Andreas Fagerberg, tekniker; Emil Granberg, tekniker; Maciek Drejak, utvecklingsansvarig
Ladda ned bild

Om

Everdrone
Säve Flygplatsväg 30
423 73 Säve

http://www.everdrone.com
Everdrone utvecklar teknik för drönare med fokus på att uppnå intelligent och säker autonom flygning.