Business Region Göteborg AB

Göteborgsregionen har en konjunkturväxel till

Dela

Efter en liten dipp tredje kvartalet tog utvecklingen på Göteborgsregionens arbetsmarknad ny fart i slutet av förra året och inledningen av 2017. Osäkerheten i omvärlden har inte påverkat den urstarka konjunkturen i Göteborgsregionen.

Vid årsskiftet hade Göteborgsregionen haft 108 månader i rad med jobbtillväxt. Det konstaterar Business Region Göteborg i årets första regionala konjunkturrapport.

- Det går bra för Göteborgsregionen nu. En lång period av hög tillväxt innebär att nästan samtliga indikatorer i vår konjunkturrapport visar rekordnivåer, säger Henrik Einarsson, etablerings- och analyschef.

Ett exempel är varseltalen som ligger långt under medianen för hela 2000-talet. På årsbasis har varslen minskat 27 procent.

Arbetslösheten fortsätter därför att sjunka, och sysselsättningen ökar i snabbare takt än i Stockholms- och Malmöregionerna. I slutet av februari i år noterade Göteborgsregionen en arbetslöshet på 5,8 procent, vilket är lägst bland de svenska storstadsregionerna.

Trycket är störst inom fordonsindustrin och bygg. Men det finns också många lediga jobb inom vård och omsorg samt i utbildningssektorn.

Arbetslösheten har även minskat något för de grupper som står längst från arbetsmarknaden. Men Business Region Göteborg konstaterar att det återstår att sätta in rejäla insatser för att minska arbetslösheten ytterligare bland utrikes födda.

Nästan var fjärde utrikesfödda ungdom står utan jobb i Göteborgsregionen.

Det som händer i omvärlden har alltid stor påverkan på utvecklingen för Göteborgsregionens ekonomi och arbetsmarknad. Den politiska oron på de stora exportmarknaderna fortsätter vara en riskfaktor. Men ekonomierna fortsätter växa starkt både i euroområdet och i USA. Framförallt går tysk industri framåt.

- Samtidigt växer Sveriges befolkning som aldrig förr. Göteborgsregionen har just sprängt miljonvallen. Tillväxten under de närmaste åren gynnas av ökad efterfrågan genom konsumtion, säger Henrik Einarsson.

Men ett annat, mer dystert, scenario skulle kunna vara att hushållens köpkraft försämras om räntorna börjar stiga.

- Den amerikanska centralbanken höjde styrräntan i mitten av mars och nya höjningar väntas i slutet på året. Det kan påverka det globala ränteläget. Svenska hushåll är högt belånade. Stiger räntorna och inflationen börja trycka priserna uppåt får genomsnittshushållet en allt tunnare plånbok, säger Henrik Einarsson.

Kontakta Henrik Einarsson för mer information om konjunkturutvecklingen i Göteborgsregionen: 0704-412419, henrik.einarsson@businessregion.se

Nyckelord

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 49https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Pressinbjudan: Har konjunkturen nått toppen i Göteborg?7.12.2017 10:16Pressinbjudan

Har högkonjunkturen nått toppen, eller blir det ännu hetare 2018? Hur kan oron på bostadsmarknaden påverka näringslivet? Hur utvecklas arbetslösheten? Dessa och många andra frågor om Göteborgsregionens ekonomiska läge besvaras vid Business Region Göteborgs konjunkturseminarium 8 december. Media är välkomna att följa seminariet och ställa frågor till Henrik Einarsson, etableringschef, och Peter Warda, analytiker vid Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum