Business Region Göteborg AB

Göteborgsregionen står emot konjunkturnedgången – än så länge

Dela

Göteborgsregionen tycks stå emot den vikande konjunkturen. Arbetsmarknaden och lönesumman växer kraftigare än i övriga storstadsregioner och den svaga kronan gynnar personbilsexporten. Trots en vikande byggkonjunktur ökar antalet påbörjade bostäder i regionen. Det framgår av Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Tillväxten i den svenska ekonomin har mattats av rejält under första halvan av 2019 och ligger klart under snittet på 2,3 procent för 2000-talet. Men det finns tecken på att Göteborgsregionen står emot den vikande konjunkturen.

– Vi ser det på arbetsmarknaden som fortsätter att växa betydligt snabbare än både Stockholm och rikssnittet, vi ser det på lönesummetillväxten som ligger högre än för riket och inte minst ser vi det på bostadsmarknaden, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Varför den vikande konjunkturen inte slår igenom lika kraftigt i Göteborgsregionen är lite svårt att veta menar han och får medhåll av Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. 

– Men industrins sammansättning kan vara en förklaring liksom vår handel med omvärlden där den svaga kronan gynnar exporten. Har man konkurrenskraftiga varor som är kopplade till stora värden har man en fortsatt god försäljning och behov av att hålla många sysselsatta. En annan förklaring kan vara att effekterna kommer senare till Göteborg, säger han.

Stark jobbtillväxt

Jobbtillväxten i Göteborgsregionen fortsätter att vara stark. Vid utgången av årets andra kvartal 2019 var jobbtillväxten i regionen 3,6 procent på årsbasis. Ökningen i Göteborgsregionen var klart starkare än i andra storstadsregioner – i Stockholm landade jobbtillväxten på 1,9 procent, i Malmö på 1,1 procent. För Sverige i stort var jobbtillväxten 0,7 procent. Framför allt växer sysselsättningen inom de kunskapsintensiva företagstjänsterna och finansiella tjänster men också inom handel och transport.

Arbetslösheten som förra kvartalet nådde sin lägsta nivå sedan sommaren 2007 ökar från 5,6 till 5,8 procent.

– Det finns en uppgång och det sker alltid så här års. Det som driver uppgången är att arbetslösheten bland unga inrikes födda gått upp kraftigt men det är för tidigt att säga något om arbetsmarknadsinträdet försvårats av det rådande läget för näringslivet. Arbetslösheten ökar i hela landet men vi ligger alltjämt lägst bland storstadsregionerna, säger Peter Warda.

Köpkraften i regionen fortsätter att öka

Summan av utbetalda löner från Göteborgsregionens företag fortsätter att öka starkare än i riket. Under andra kvartalet 2019 växte den totala lönesumman i regionen med 4 procent realt jämfört med motsvarande period i fjol. För riket i stort stannade ökningen på 3,1 procent. Detta innebär att köpkraften i regionen fortsätter att öka.

– Arbetsmarknaden har varit stark och industrin går bra. Den visar sig vara mer motståndskraftig än vi trott. Vi har inte sett några stora neddragningar som genomförts ännu även om det aviserats några. Detta betyder dock inte att nedgången inte kommer. Vi ser tydliga tecken på arbetsmarknaden och förväntar oss en fortsatt uppstramning, här finns ofta en eftersläpning, säger Henrik Einarsson.

Personbilsexporten går starkt

Den svenska personbilsexporten som i hög utsträckning har sin koncentration i Göteborgsregionen med omnejd fortsätter att gå starkt när kronan är svag. Under andra kvartalet 2019 ökade exporten med tolv procent realt jämfört med samma period förra året, framför allt till USA dit exporten ökade med 87 procent. Även till Tyskland, Finland och Kina ökade personbilsexporten starkt.

Bostadsmarknaden skiljer sig från den i Stockholm

Priserna på bostadsrätter ökar i alla tre storstadsregionen på kortare sikt, 1-6 månader. När det gäller huspriser är ökningen starkare, i Göteborgsregionen med 5,9 procent. Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter går fortsatt trögt i landet. Bostadsmarknaden i Göteborgsregionen verkar dock skilja sig från den i Stockholmsregionen. Framför allt visar Göteborgsregionen en högre motståndskraft, något som inte minst syns i den senaste statistiken för andra kvartalet 2019 över påbörjade bostadsbyggen. Där ökar Göteborgsregionen med tolv procent medan Stockholmsregionen backar med tio procent och Malmöregionen med 40 procent.

– Antalet påbörjade bostäder i Göteborg har varit högre en längre tid nu. Siffrorna speglar att vi har en annan typ av bostadsproduktion här i Göteborgsregionen – inte lika höga markpriser och inte lika exklusiva bostäder kan vara förklaringar, säger Henrik Einarsson.

Nyckelord

Kontakter

Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, 031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se
Bengt Kjellin, presschef på Business Region Göteborg, 031-367 61 64, bengt.kjellin@businessregion.se

Bilder

Dokument

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Nu växlar Göteborg upp takten mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser11.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Pressinbjudan 10/3: Ett växande Göteborg satsar på utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser6.3.2020 11:40:52 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Därför kraftsamlar Göteborg för att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Tisdagen den 10 mars samlas ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs Stad för en marknadsdialog för att ta fram upphandlingskrav som styr utvecklingen åt rätt håll. Media hälsas varmt välkomna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum