Business Region Göteborg AB

Göteborgsregionen står för en tredjedel av Sveriges exporttillväxt

Dela

Under helåret 2017 ökade Göteborgsregionens varuexport med hela 25 miljarder kronor realt jämfört med 2016. Ökningen motsvarade närmare en tredjedel av den svenska exporttillväxten under samma period.

Bidragande faktor till den starka ökningen i regionens varuexport var framförallt fordonsindustrin som ökade med drygt 20 miljarder kronor realt mellan 2016 och 20117.

- Personbilsexporten har ökat väldigt starkt, närmare 12 miljarder kronor realt. Bland annat sker en stark ökning till USA, Norge och Kina. Hur den senaste periodens tulldebatt mellan USA, EU och Kina utvecklas återstår att se, men väl iscensatt kan det ha en stor betydelse för Göteborgsregions exportintensiva näringsliv, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Även andra indikatorer i Business Region Göteborgs första konjunkturrapport för 2018 visar på ett välmående näringsliv i Göteborgsregionen. Trots att jobbtillväxten saktat ner något så är den fortfarande positiv och har varit så de senaste åtta åren.

- Vi kommer från en period med väldigt hög jobbtillväxt och trots detta fortsätter sysselsättningen att växa - ett bra tecken på ett starkt näringsliv som är mitt inne i en högkonjunktur. Med fler i sysselsättning betalas mer lön ut och de befintliga jobben blir mer välbetalda. Detta möjliggör ett ökat konsumtionsutrymme som sprider sig i hela den regionala ekonomin, säger Henrik Einarsson.

Framförallt har det skapats många jobb i den privata sektorn, vilken också stod för den största delen av Göteborgsregionens lönesummetillväxt det senaste kvartalet. På arbetsmarknaden var regionens arbetslöshet på 5,7 procent fortsatt lägst bland de svenska storstadsregionerna. Även befolkning ökade starkt under kvartalet. Det noterades ett nytt rekord i antal flygpassagerare och spenderade gästnätter för helåret 2017. Samtidigt visar rapporten att vakansgraden på kontor i Göteborgs är väldigt låg och att bostadspriserna i regionen faller nu även på något längre sikt.

Faktaruta (parentesen visar förändring jämfört med samma period året innan)

Företagens lönesumma (mdkr), kvartal 4 2017 37,9 (+4,7%)
Sysselsatta, kvartal 4 2017 527 500 (+1,2%)
Arbetslöshet 16-64 år, februari 2018 5,7% (-0,1%-enheter)
Vakansgrad kontor Göteborg, kvartal 4 2017 5,1% (-0,7%-enheter)
Folkmängd, kvartal 4 2017 1 012 569 (+1,5%)
Flygpassagerare, kvartal 4 2017 (snitt per månad) 524 186 (+3,7%)
Gästnätter, kvartal 4 2017 (snitt per månad) 354 704 (-0,9%)

 Källa: Konjunkturen #1 2018, Business Region Göteborg

Kontakter

Henrik Einarsson
Avdelningschef, Etablering och investering
Epost: Henrik.Einarsson@businessregion.se
Tel: +46 313676127

Peter Warda
Analytiker, Etablering och investering
Epost: peter.warda@businessregion.se
Tel: +46 313676211

Dokument

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Norra Hamngatan 14
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Regeringsuppdrag ger Göteborgsregionen fler besök av internationella beslutsfattare9.1.2019 14:45Pressmeddelande

Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. Genom en utökad satsning på demonstrationsplattformen Smart City Sweden gemensamt med andra regioner och aktörer, kommer goda exempel från hela landet att visas upp i syfte att öka spridningen av svenska smarta lösningar för hållbara städer. Business Region Göteborg kommer att ansvara för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

Investeringar i forskning och utveckling når nya rekordnivåer i Västra Götaland23.11.2018 11:10Pressmeddelande

Västra Götaland stod för drygt 90 procent av näringslivets ökning av forsknings- och utvecklingsinvesteringar i Sverige 2017. Totalt satsades en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Västra Götaland. Det visar ny statistik från SCB. – Siffrorna är ett tydligt kvitto på att näringslivet känner tillit till att investera här, säger Maria Strömberg, avdelningschef kluster och innovation på Business Region Göteborg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum