Grafiska Företagen

Grafisk industri rekryterar - 1000 nya medarbetare behövs de närmaste åren

Dela

Det tryckta mediet är inte på väg bort, tvärtom. Och förpackningsbranschen är i tillväxt. Av en rekryteringsundersökning gjord av Prognoscentret på uppdrag av Grafiska Företagen framgår att den grafiska industrin runt om i landet behöver anställa upp till 1000 personer de kommande fem åren.

Inom de närmaste fem åren väntas stora pensionsavgångar i den grafiska industrin och rekryteringsbehovet är stort. Företagen behöver upp till 1000 personer de närmaste åren. Behovet av yrkeskompetens kommer att öka men branschen välkomnar även personer utan yrkesutbildning. Det öppnar upp möjligheter för unga personer och nyanlända som vill komma in på arbetsmarknaden.

- Den grafiska industrin ändras ständigt. Det gör att behoven av både mer traditionell och ny kompetens efterfrågas. Delar av industrin växer och behöver nyrekrytera i större skala. Då få har skaffat sig en grafisk utbildning under senare decennier börjar kunskapsbasen tunnas ut genom pensionsavgångar. Yrkeskompetens är viktigt men även personer med rätt inställning och som vill lära sig på jobbet är attraktiva, säger Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Majoriteten av de tillfrågade företagen i undersökningen svarar att det inte finns några särskilda krav på utbildning, och i de fall utbildning behövs räcker det ofta med en gymnasieexamen.

– Det finns många sätt att komma in i branschen, säger Henrik Smedmark. Genom lärlingsutbildning inom gymnasiet eller vuxenutbildningen får du möjlighet att lära dig grunden i grafisk produktion. Genom yrkesintroduktions-anställning får du möjlighet att lära dig jobbet inom ramen för en anställning.

– Den grafiska industrin erbjuder många spännande jobb, så är man tekniskt intresserad och sugen på ett kreativt jobb är den grafiska industrin en bransch man definitivt bör söka sig till, avslutar Henrik Smedmark.

Kontakt:

Joel Eriksson, kommunikatör Grafiska Företagen, 08 762 72 78, joel.eriksson@grafiska.se

Linus Ljungström, kommunikatör Grafiska Företagen, 08-762 68 37

Bilder

Om

Grafiska Företagen
Grafiska Företagen
Storgatan 19
Stockholm

http://www.grafiska.se

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Följ Grafiska Företagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Grafiska Företagen

Avtalsyrkanden växlade mellan Grafiska Företagen och GS-facket20.12.2019 08:55:44 CETPressmeddelande

I dag växlade Grafiska Företagen avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Avtalen som ska förhandlas med GS-facket är Infomedia- och Förpackningsavtalen. För Grafiska Företagen är det viktigt att slå vakt om de svenska företagens konkurrenskraft. Eftersom alla konjunkturindikatorer pekar nedåt måste det finnas en återhållsamhet i löneökningstakten för att svenska företag ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft.

Ohållbart för tryckerier att konkurrera med statliga Postnord14.6.2019 13:46:57 CESTPressmeddelande

I går presenterade "Arena för framtidens distribution" sin rapport med politiska förslag för ökad konkurrens och mångfald på produktions- och distributionsmarknaden. I rapporten skriver man att Postnord expanderat sin verksamhet på ett sätt som motverkar olika marknaders konkurrens. Förslagen som läggs fram handlar om att begränsa Postnords möjligheter att fritt expandera utanför sitt huvuduppdrag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum