Socialdemokraterna Nynäshamn

Gratis frukost till eleverna i grundskolan i Nynäshamn

Dela

Att äta frukost har stor betydelse för hur man presterar under resten av skoldagen och därför lägger nu Barn och Utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) fram ett ordförandeförslag till nämnden om att erbjuda elever gratis frukost i Nynäshamns skolor.

Ordförandeförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

  1. i grundskolorna erbjuda eleverna enklare frukost, utan kostnad, utifrån kostnadsförslag.    
  2. förvaltningen förslås att med medel från förvaltningschefens budget finansiera frukosten fram till årsskiftet 2018/2019. Därefter i budget 2019 föreslås kostenhetens budget utökas med motsvarande medel enligt förslag.
  3. ge förvaltningen i uppdrag att under våren 2019 utvärdera om behovet är tillräckligt för att fortsätta erbjuda frukost i grundskolan.

Ärendebeskrivning

I en rapport från Barnombudsmannen (BR2010:01) år 2010 rapporteras det att 34 % av flickor och 25 % av pojkar 16-17 år väljer att inte äta frukost flera gånger i veckan eller varje dag. Bland de yngre 10-15 år är procenten lägre men en viss andel väljer ändå att hoppa över frukosten[1]. Från Statistiska centralbyråns undersökning om barns levnadsförhållanden 2014-2015 påvisades liknande resultat, 30 % bland 12 - 18 åringar valde att minst en gång i veckan hoppa över frukosten.[2]

Att hoppa över frukosten bland ungdomar verkar inte minska utifrån de undersökningar som redovisas ovan, som gjorts med 5 års mellanrum. Att äta frukost och lunch har stor betydelse för hur en person ska orka resten av dagen. Även livsmedelsverket har gått ut med barn och ungdomars matvanor och redogör för att hela kroppen fungerar bättre om man äter regelbundet - frukost, lunch, middag och något bra mellanmål däremellan[3]. Att hålla en stabil blodsockernivå skapar förutsättningar för att hålla koncentrationen och ha energi till att vara aktiv på lektionerna.

I Nynäshamns grundskolor idag erbjuds elever att för en mindre summa köpa frukost från kl. 07:45. Fritids som erbjuds till barn upp till 13 år (vårterminen barnet fyller 13 år) har möjlighet att äta frukost på morgonen i fritidshemmen. Elever i dem högre årskurserna som 7-9 har inte möjligheten att gå på fritids och få frukost om de skulle behöva. För att se till så att alla elever i grundskolan äter frukost varje dag och får en bra start på dagen föreslås att en enklare frukost ska erbjudas i anslutning till början av dagen, utan kostnad.

Förslaget ska inte behöva medföra ökade arbetsuppgifter för personal i skolan. Frukosten ska finnas tillgängligt utan större personalstöd och vara av enklare slag som en smörgås eller liknande som elever gör själva.

Kostnadsförslag

En ungefär kostnadsberäkning på förslaget utgår från den statistik som redovisas ovan samt elevstatistiken 2017 att det går 1592 elever i årskurs 4-9 i Nynäshamns kommun. Kostenheten redogör att en enklare frukost kostar 4,91 kr per portion med helt ekologiska råvaror. Totalsumman blir ca 418 tkr per år.

[1] https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/upp-till-18-2010.pdf

[2] http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-barns-levnadsforhallanden/pong/statistiknyhet/barns-levnadsforhallanden-20142015/

[3] https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/barn-2-18-ar

Kontakter

Johan Augustsson
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden Nynäshamn
0738063076

Henrik PerssonPresskontakt

Behöver du komma i kontakt med politiker i Nynäshamn. Ring eller sms mig så ordnar jag det på en gång.

0726060853henrikpersson@me.com

Dokument

Om

Socialdemokraterna i Nynäshamn arbetar för ett starkare samhälle och ett tryggare Nynäshamn

Följ Socialdemokraterna Nynäshamn

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna Nynäshamn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum