Försäkringskassan

Grattis på fars dag! Missa inte att ta vara på dagarna med ditt barn

Dela

Nya siffror från Försäkringskassan visar att många män inte nyttjar de föräldrapenningdagar som de har rätt till. Oftast är det männens dagar som förfaller fram till dess att barnet fyllt åtta år. Bland de barn som föddes 2007 och som det fanns dagar kvar för, var det i snitt 48 dagar som förföll. Samma siffra för barn födda 2002 var 81 dagar.

Alla män som har vårdnad om sitt barn har rätt till minst 240 dagar med föräldrapenning per barn. Samtidigt är deras genomsnittliga uttag endast 104 dagar innan barnen fyllt åtta år.Över hälften av dagarna nyttjas därmed inte av papporna själva.

- Föräldraförsäkringen ger stora möjligheter för båda föräldrarna att ta hand om sina barn och samtidigt kunna förvärvsarbeta. Vi har sett att många pappor tror att de bara har rätt till de reserverade dagarna, men så är det inte. Varje förälder har rätt till hälften var, det vill säga 240 dagar, säger Niklas Löfgren familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

För 76 procent av barnen födda år 2007 fanns det föräldrapenningdagar kvar som inte nyttjats när de fyllt åtta år. Samma siffror för barn födda 2002 var 84 procent. Det visar att nyttjandet av föräldrapenningdagarna ökar.

- Vår erfarenhet är att relationen mellan barn och föräldrar mår bra av att tillbringa tid tillsammans och jag hoppas att allt fler pappor passar på att nyttja denna fina möjlighet som föräldrapenningen ger till det, säger Niklas Löfgren.

Fakta
- Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn
- I 390 dagar baseras ersättningen på inkomst (SGI)
- Övriga dagar är ersättningen 180 kronor per dag
- 90 dagar är reserverade för respektive förälder
- Värdet på de outnyttjade föräldrapenningdagarna för barn födda 2007 är skattat till 2,3 miljarder kr
- Värdet på de outnyttjade föräldrapenningdagarna för barn födda 2002 är skattat till 2,6 miljarder kr

- Läs mer om föräldraförsäkringen här
- Läs mer om att dela jämställt på www.fifty-fifty.se

Bilagor
Statistik med länssiffror
Grafik

Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pappor tar ut allt större andel av föräldradagarna – tydlig ökning på tio år9.11.2017 08:58Pressmeddelande

Inför fars dag nu på söndag presenterar Försäkringskassan siffror som visar att landets pappor fortsätter ta ut en allt större andel av föräldrapenningen. För tio år sedan var fördelningen i procent mellan barnets mamma och pappa 79,1 mot 20,9. Motsvarande siffor idag är 72,4 mot 27,6 – en ökning inom gruppen pappor på 32 procent. Lomma är den kommun i riket med högst andel föräldradagar som tas ut av pappor, 33,2 procent, medan Dals-Ed har lägst – 19,5 procent.

Ny prognos från Försäkringskassan26.10.2017 06:59Pressmeddelande

Prognoserna i denna rapport är sammantaget högre än de som lämnades i juli 2017, vilket i huvudsak beror på förslag i budgetpropositionen för 2018 om höjda ersättningsnivåer för ett flertal socialförsäkringsförmåner. Däremot har prognoserna för de underliggande volymerna sänkts inom flera områden. Inom sjukförsäkringen har prognoserna för både sjukpenning och aktivitets- och sjukersättningar justerats ner, främst på grund av ett lägre nybeviljande av aktivitets- och sjukersättningar och färre startade sjukskrivningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum