Jernkontoret

Grön omställning i höstbudgeten

Dela

Jernkontoret välkomna satsningarna på industrins omställning i höstens budgetproposition. Under rätt förutsättningar bidrar omställningen av industrin till både klimatmålen och en stärkt svensk konkurrenskraft.

Stålindustri (Smedjebacken). Foto: Pia och Hans Nordlander, BildN
Stålindustri (Smedjebacken). Foto: Pia och Hans Nordlander, BildN

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har presenterat höstbudgetens satsningar på industrins omställning.

Det är glädjande att beslutsfattarna ser industrins viktiga roll, inte bara för att minska egna utsläpp, utan också för att vi producerar material och produkter som är avgörande i en cirkulär ekonomi och för en hållbar samhällsutveckling, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Regeringen föreslår att länsstyrelsernas finansiering förstärks med 35 miljoner kronor, som en riktad satsning för kortare handläggning av tillståndsprocesser.

– Miljötillstånden är viktiga. Vi hoppas att satsningen verkligen används för effektiviseringar av tillståndsprocesserna så att de inte bromsar nödvändiga förändringar som bidrar till omställningen av våra processer och verksamheter, säger Helén Axelsson.

Industriklivet stärks med 150 miljoner och landar på 750 000 miljoner för 2021. Industriklivet är ett viktigt verktyg för industrins satsningar på att minska utsläppen från egen verksamhet. Från och med 2021 ska även vätgasprojekt kunna stöttas inom ramen för Industriklivet.

Det är positivt att regeringen fortsätter satsningen på industrins processer genom Industriklivet. Vätgas kommer att vara en möjliggörare för klimatomställningen. Samtidigt är det viktigt att fokus fortsatt ligger på de processrelaterade utsläppen som är svårast att åtgärda, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Regeringen satsar 150 miljoner för medfinansiering av fonden för rättvis omställning där kommissionen har rekommenderat Sverige att satsa på stålindustrin.

Satsningen genom fonden för rättvis omställning är viktig för att vi ska kunna fortsätta utveckla industrin och jobben när stora förändringar ska ske, säger Gert Nilson.

Regeringen presenterar också statliga kreditgarantier för gröna investeringar i syfte att bidra till finansiering av samhällsviktiga industriinvesteringar. Kreditgarantierna ska börja ställas ut under 2021.

De teknikskiften som sker inom industrin är ofta kapitalintensiva och tidskrävande. Men det är samtidigt dessa förändringar som har potential att ge störst effekt i arbetet för sänkta fossila utsläpp, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Jernkontoret gläds åt de delar i budgeten som stärker industrins förutsättningar för omställning. Samtidigt kvarstår farhågor om skatter som straffar industrin för de verksamheter där det ännu inte finns tillgänglig teknik för att ställa om liksom pålagor som sänker företagens möjlighet att konkurrera på den globala marknaden.

Arbetet för en omställning inom stålindustrin är avgörande för att vi ska uppnå klimatmålen, inte bara i Sverige utan globalt. Samtidigt måste industrin ges förutsättningar att vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. Därför är det viktigt att hålla ihop industrins förutsättningar, inte ge med den gröna omställningshanden och ta med den andra straffskattehanden, det blir ett kostsamt nollsummespel, i vilket både klimatet och industrin förlorar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Stålindustri (Smedjebacken). Foto: Pia och Hans Nordlander, BildN
Stålindustri (Smedjebacken). Foto: Pia och Hans Nordlander, BildN
Ladda ned bild

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum