Umeå kommun

Grönt ljus för blodgivning på arbetstid

Dela

Samtliga anställda i Umeå kommun får möjlighet att lämna blod på betald arbetstid, när det är möjligt för verksamheten. Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

– Blodgivning är en enkel men viktig insats som bidrar till samhället. Kommunens medel ska hanteras varsamt. Efter en beräkning av kostnader och produktionsbortfall gör fullmäktige bedömningen att de potentiellt negativa effekterna för verksamheten kommer att bli måttliga. Det gör att vi nu kan fatta beslut i frågan, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens medarbetare har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, om de är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Vidare har Umeå kommun möjlighet att fatta beslut om ledighet med bibehållen lön om medarbetaren behöver uppsöka hälso- och sjukvård under arbetstid. De besök som idag beviljas mot bakgrund av tidigare fattade arbetsgivarbeslut är besök för 40-, 50- och 60 års-kontroll.

Att lämna blod är en av flera viktiga aktiviteter som medborgare och medarbetare kan göra för att bidra till samhället. Kommunens förvaltning har gjort en sammanvägd bedömning och föreslår att motionen bifalles med hänvisning till att blodgivning är en samhällsviktig insats och att kostnaderna är hanterbara. En beräkning visar att ett införande av blodgivning på betald arbetstid för månadsavlönade medarbetare skulle innebära en kostnad på närmare 160 000 kr årligen.

– Även om det är en kostnad för kommunen att låta anställda lämna blod under betald arbetstid, så innebär det en vinst för samhället i stort. Umeå kommun är den största arbetsgivaren i Umeå. Genom att erbjuda kommunens anställda den här möjligheten kan Umeå kommun agera som förebild, säger Igor Hell (M).

Enligt beslutet kan blodgivning på arbetstid ske när det inte är möjligt att lämna blod på fritiden och när det är möjligt för verksamheten.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Igor Hell (M)
ledamot
kommunfullmäktige
Umeå kommun
igor.hell@umea.se
070-558 09 26

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum