Umeå kommun

Grössjön blir mer tillgänglig för Umeåborna

Dela

Naturreservatet Grössjön i Umeå får en ny skötselplan samt nya föreskrifter som ska säkerställa att värdefulla naturmiljö bevaras och att tillgängligheteten till området utvecklas. Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

– Grössjön är ett naturreservat som har ett väldigt centralt läge i Umeå, med fågelsjö, fina hjortronmyrar och gammelskog i samma område. Genom de nya föreskrifterna kommer Umeåborna kunna fortsätta uppleva ett i huvudsak obrutet och opåverkat naturlandskap i tätortsnära miljö, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.  

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. De uppdaterade föreskrifterna ska skapa ännu bättre förutsättningar att uppnå syftet. Skötselplanen beskriver hur kommunen ska ta hand om och utveckla Grössjön-området, men också hur naturreservatet ska bli mer tillgängligt för alla Umebor som gillar friluftsliv i orörd natur.

Gynna vitryckig hackspett och ta bort invasiva arter
I den nya skötselplanen finns åtgärder som till exempel gallring av gran för att gynna vitryggig hackspett. Det finns i dag ett stort bestånd av jättebalsamin intill reservatets gräns, en invasiv och främmande art som ska tas bort. För att öka biologisk mångfald ska dikade våtmarker kunna restaureras, och alternativa naturvårdsåtgärder ska användas.

Entréerna ska också utvecklas för att öka tillgängligheten till naturreservatet, bland annat med tydliga skyltar vid huvudentréerna och entréer utanför reservatet som man når reservatet via till fots. Huvudentréerna blir Barktippen, Blomstermyran och Dammarna. Runt sjön blir det delvis en dragning av leden ”Grössjön runt” via Blåmossestigen. En del av leden som i idag påverkar våtmarker tas bort.

Rastplatser och fågeltorn i lyckat samarbete
En del upprustning har redan startat, två större rastplatser har exempelvis rustats upp av studenter vid Arkitekthögskolan. Ett nytt fågeltorn med inspiration av en skiss från studenterna kan nu bli nästa samarbetsprojekt att förverkliga i Grössjöns naturreservat.

Ansvaret för allt från underhåll till naturvårdsskötsel och tillsyn fördelas mellan avdelningarna Fritid, Tekniska och Miljö- och hälsoskydd.

Fakta
Grössjöns naturreservat är ett av Umeå kommuns egna naturreservat. På gångavstånd från stan finns både fågelsjö, fina hjortronmyrar och gammelskog i samma område. Det finns flera markerade stigar i området. Grössjön runt är en fyra kilometer lång blåmarkerad stig runt hela området. Gamla bäckfåror vittnar om sjöns tidigare nivåer. Ett fågeltorn och den största rastplatsen finns på udden i västra delen av sjön. Naturreservatet är 238 hektar stort.

Syftet med naturreservatet är att återskapa och återställa värdefulla natur­miljöer, liksom att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Samtidigt som vi ska bevara och återskapa, ska Grössjön också ge möjlighet till friluftsliv på naturens villkor.

Läs mer om arbetet och planerna för Grössjön, karta, föreskrifter, med mera på www.umea.se/grossjon

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Marlene Olsson
naturvårdare
Umeå kommun
070-330 59 25
marlene.olsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum