Einar Mattsson

Grundförstärkning av Hovings Malmgård

Dela

Målet är att rusta upp Hovings Malmgård så att den återigen kan användas. Vår förhoppning är att vi även ska kunna tillföra nya bostäder så att hela platsen blir mer attraktiv och användbar. Därför för vi en dialog med Stockholms stad om en idé om att få uppföra vårdbostäder på platsen. Det sker parallellt med att vi rustar upp malmgården, något som börjar med en grundförstärkning. När det finns något nytt att berätta lägger vi upp ny information här i vårt pressrum.

Hovings Malmgård. Foto Einar Mattsson.
Hovings Malmgård. Foto Einar Mattsson.

Start oktober 2020 
Malmgården har en sättningsskada och vi har under en längre tid arbetat med detta tillsammans med specialistkompetenser för att få till stånd en grundförstärkning. Detta för att grundförstärkningen måste göras mycket varsamt. Grundförstärkningen inleddes nu under oktober och inom några veckor kommer arbetet att synas mer utifrån. Då kommer vi att schakta ur marken runt huset och ställa upp fler arbetsbodar, denna gång i trädgården. 

Vi har tagit hänsyn till de kulturhistoriska värdena inom och utanför huset i både projektering och planering. Arbetet sker i samråd med vår antikvarie. 

Rivning och demontering 
Vi har börjat med att riva modernare inredning som tex en tidigare ljudstudio. Den sten och de inredningarna som ska bevaras och återbrukas i efterkommande upprustning har vi varsamt demonterat, allt i samråd med antikvarien.  

Trädgården 
Vi tar även hand om trädgården. Träd som stått för nära huset tas ner, vi har gallrat i buskaget och fällt de almar som tyvärr blivit sjuka. Allt arbete sker med arborister som också beskär vissa träd. 

Då vi vill ha säkra parkvägar och begränsa påverkan av miljön runt huset kommer en tillfällig väg att anordnas i Alsnögatans backe. Samtliga grannfastigheter har fått information.    

Klart vintern 2021- därefter vila 
Arbetena med grundförstärkningen beräknas bli klart under vintern 2021/2022. Därefter behöver huset stilla sig efter grundförstärkningen i två år. Efter en två års vila kan husets utvändiga upprustning inledas. Sist gör man den invändiga upprustningen.  

Nyckelord

Bilder

Hovings Malmgård. Foto Einar Mattsson.
Hovings Malmgård. Foto Einar Mattsson.
Ladda ned bild

Om

Om Einar Mattsson Projekt AB 

Einar Mattsson är en långsiktig fastighetsaktör som varit verksam på Stockholms bostadsmarknad i 80 år. Med 5 800 bostäder är vi idag Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder. Einar Mattsson Projekt AB är det dotterbolag som arbetar med att över alla konjunkturcykler utveckla nya bostäder i Stockholms län där råmark eller projektfastigheter förvärvas och utvecklas till efterfrågade bostäder. Einar Mattsson är en av de mest aktiva projektutvecklarna i regionen och har som mål att färdigställa minst 4000 bostäder under en tioårsperiod. I koncernen ingår också ett fastighetsbolag, förvaltningsbolag, en byggentreprenadverksamhet och ett bolag som sköter övriga investeringar.

 

Läs mer om oss på einarmattsson.se och Facebook

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

"Energi- och teknikfrågorna är viktiga för att nå hållbarhetsmålen inom fastighetsområdet" — fredagsporträttet med Mikael Zivkovic27.11.2020 10:12:24 CETBlogginlägg

I dagens fredagsporträtt möter du den rutinerade och kunnige teknikchefen som alltid ler och som sällan ger korta svar. Han vill att du ska förstå. Med sitt team tar han hundratals fastigheter in i framtidens tekniska lösningar för att bättre kunna styra och anpassa husen för ett trevligare inomhusklimat för alla boende. Alltid med långsiktigheten i fokus. Denne Finspångs-bördiga man har ett stort intresse för fotboll och vill gärna göra film med Killing-gänget.

”Einar Mattsson har ett grundmurat gott rykte som arbetsgivare och som bostadsbyggare” — fredagsporträttet med Bror Ekblom20.11.2020 10:00:00 CETBlogginlägg

Idag möter vi Bror Ekblom, en erfaren och kunnig man i sina bästa år. Bror axlar den tunga rollen som projektutvecklare med allt vad det innebär. Han är en uppskattad kollega och är med sin trygga framtoning ett stöd för yngre kollegor. Här får vi veta mer om projektutveckling, vem hans bästa kvinnliga förebild är och vad vi behöver göra för att imponera på honom.

Funktionell daglig verksamhet i Vårberg19.11.2020 08:00:00 CETNyheter

Alla människor har inte möjlighet att skapa egen försörjning och sysselsättning. Stadsdelsnämnderna i Stockholms kommun har därför i uppdrag att kunna stödja ett antal individer med så kallad daglig verksamhet, LSS. Här anpassas sysselsättningen utifrån individens önskemål. Det kan handla om att någon vill lära sig öva på sociala kontakter, någon annan att lära sig hantverk och annat som både stimulerar våra sinnen och kan underlätta vardagen. I Vårberg finns numera en verksamhet, "AlliHop dagliga verksamheter" i Einar Mattssons lokaler på Ängsholmsgränd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum