Göteborg & Co ABGöteborg & Co AB

Grundskoleelever blir Framtidsambassadörer

Dela

Nu är projektet Framtidsambassadörer i gång! Fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg. Eleverna ska också pröva kraften i digitalisering för att hitta nya sätt att lära. Projektet leds av Göteborgs grundskoleförvaltning tillsammans med Universeum och är en del av fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 med stöd av Näringslivsgruppen.

Grundskoleelever kommer att utvecklas smart, hållbart och inkluderande med utgångspunkt i skolans behov, Universeums lärmiljöer och de globala målen i Agenda 2030. Syftet är stärkt kompetens, ökad likvärdighet och ytterst högre måluppfyllelse för elever i grundskolan. Projektet bidrar även till att stödja rektorer i skolans utveckling och höja skolans digitala kompetens.

Första konceptet ”Hållbara hav” startade i slutet på november med omkring 150 elever, årskurs 4–6, från sex olika klasser runt om i staden. Arbetet byggs på olika tillfällen med lärarinspiration, för- och efterarbete i klassrummet samt besök på Universeum där eleverna utforskar nya lärmiljöer och får nya verktyg för att stärka lärandet. Med utgångspunkt i det globala målet nr 14 Hav och marina resurser och biologi som grund kommer eleverna arbeta med ett problembaserat lärande och blandade lärmiljöer som verktyg för att förstå sin samtid och omvärld.

− Framtidsambassadörer är ett spännande exempel på hur samverkan över gränser och innovativa lärandeprocesser kan bidra till att ge elever i grundskolan hållbara kunskaper och digitala verktyg att arbeta med vår tids stora frågor. Med Framtidambassadörer hoppas vi kunna vara en del av att stärka måluppfyllelsen och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger Christian Westerberg, projektledare på Näringslivsgruppen och processledare för fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborg 400-årsjubileet 2021.

Under läsåret 2019/2020 utvecklas projektet med 16 nya klasser och två ytterligare koncept ”Kropp och hälsa” (årskurs F-3) och ”Rymden” (årskurs 6–9). Parallellt utvecklas fler koncept som kommer sättas igång läsåret 2020/2021. Tanken är att Framtidsambassadörer ska gå från ett projekt till att bli en metod som kan nyttjas i större skala.

Fakta om Framtidsambassadörer:

  • Projektet startades hösten 2019 av Göteborgs grundskoleförvaltning, Universeum, Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum 2021 på Göteborg & Co.
  • Målet är att nå högre måluppfyllelse inom naturvetenskap och teknik för grundskoleelever.
  • Innehållet bygger på skolans behov och styrdokument, Agenda 2030 och de globala målen, Universeums befintliga och kommande lärmiljöer.
  • Projektet är en del av fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det vill Göteborgs Stad fira genom att utveckla Göteborg till en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter.

Näringslivsgruppen på Göteborg & Co är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi som verkar för att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Genom initiativ och projekt stimulerar Näringslivsgruppen till långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion.

Kontakter

Christian Westerberg, projektledare på Näringslivsgruppen och processledare för fokusåret Kunskap och Upplysning inför Göteborg 400-årsjubileen 2021, Göteborg & Co, christian.westerberg@goteborg.com 031-368 40 64

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Göteborg & Co AB
Göteborg & Co AB
Mässans gata 8
412 51 Göteborg

+46 (0)31-368 40 00http://goteborgco.se

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism,Kultur & Evenemang där Liseberg, Got Event och Göteborgs Stadsteater ingår. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad.

Ladda ner bilder från vår mediabank.

Följ Göteborg & Co AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborg & Co AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum