Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Grundskoleresultaten viktiga för ungas etablering på arbetsmarknaden

1.3.2017 00:55 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har analyserat utvecklingen gällande ungas övergång mellan skola och arbetsliv. I den första delrapporten träder tydliga trender fram.

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

I veckan lämnades den första delrapporten gällande ungas övergång mellan skola och arbete, ”Det stora steget”, in till utbildningsdepartementet. Tre saker som MUCF vill lyfta för det fortsatta rapportarbetet är:

Att resultaten i grundskolan påverkar senare etablering 
De allra flesta från grundskolan, oavsett skolresultat, fortsätter studera på gymnasiet. Men det finns klara skillnader i etableringsgrad senare i livet mellan de elever som gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiet och de som inte gjorde det.

Stora etableringssvårigheter efter genomgången gymnasiesärskola 
Bland unga som gått ut gymnasiesärskolan är andelen UVAS, som varken arbetar eller studerar, i överväldigande majoritet vid 27 års ålder, 68 procent. Andelen som arbetar i samma ålder är 18 procent.

Att tjejer studerar och killar jobbar 
Oavsett ålder och genomgången skolform studerar tjejer i högre grad än killar medan killar i högre grad arbetar. Skillnaderna mellan könen består även över tid. Sannolikheten att ingå i UVAS är ungefär lika stor för båda könen, med en viss övervikt för tjejer. I intervjustudien påpekas att det finns svårigheter för aktörer att nå de tjejer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

- Att få ett arbete och känna sig delaktig i samhället är något som alla unga vill. Den här studien är därför en bra pusselbit i att se hur samhället kan förenkla övergången från studier till arbete, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Då utredningsarbetet pågår, och ska fortsätta i ytterligare ett och ett halvt år, ger resultaten i denna delrapport en bred, främst statistisk, grund över ungas övergångar från skolan. Utifrån denna grund kommer myndigheten att ytterligare fördjupa och utveckla sina analyser under den fortsatta utredningstiden.

- Vi ser redan nu vikten av att kraftsamla kring att alla unga ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, då det påverkar möjligheten till att komma in på arbetsmarknaden, säger Lena Nyberg.

I uppdraget ingår även att titta extra på gymnasiesärskolan, och förutsättningarna för eleverna där att ta sig vidare in på arbetsmarknaden. Den unika studien finns att läsa här .  

Hela delrapporten, ” Det stora steget ”, finns att läsa här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum